oriëntatiegesprek

 

Waarom een oriëntatiegesprek?

 

Als u wilt onderzoeken wat ik voor u kan betekenen, kunt u een gratis (via Facetime, Skype of WhatsApp video) oriëntatiegesprek aanvragen (van maximaal een uur). Wilt u dan kort uw situatieschets (maximaal één A-4tje) aan mij mailen?

 

Wat kunt u van het oriëntatiegesprek verwachten?

 

Omdat u toch een heel persoonlijk verhaal met mij zal delen, zal ik u eerst wat over mijzelf te vertellen.

 

Vanuit hetgeen u gemaild heeft, zal ik u vragenderwijs optimaal in de gelegenheid stellen om uw situatie verder toe te lichten.

 

Aan het eind van het gesprek kunnen we samen bekijken op welke manier ik u verder kan helpen.

 

Het oriëntatiegesprek is geheel vrijblijvend: er kunnen van beide zijden geen rechten aan worden ontleend. Het gesprek leidt niet tot een behandelaar-cliënt relatie. Hetgeen tijdens het gesprek wordt besproken, is wederzijds aan geheimhouding gebonden.

 

Bent u op de afgesproken datum verhinderd?

U kunt tot 48 uur vooraf aan het gesprek verzoeken om een andere datum. In overleg plan ik dan een alternatief voor u.

Indien u na 48 uur meldt dat u bent verhinderd, of indien u op het afgesproken tijdstip niet bereikbaar bent, dan vervalt dit gratis gesprek.

U kunt dan wel een afspraak maken voor een betaald gesprek. Daarvoor reken ik euro 100,- (maximaal 1 uur). Dit bedrag dient u vooraf aan het gesprek over te maken.

 

Hoe gaan we dan verder?

 

Als u voor verdere hulp kiest, kunnen we vervolgafspraken maken. U zult dan een intake formulier ontvangen en nadat ik dat ingevuld heb terugontvangen van u, stel ik een (behandel)overeenkomst op. In de behandelovereenkomst formuleer ik uw hulpvraag. Kijkt u goed of ik deze formulering goed heb gekozen? Nadat ik de behandelovereenkomt van u ondertekend heb terugontvangen, maak ik vanuit uw mail en het oriëntatiegesprek een dossier voor uw aan.

 

U kunt uiteraard ook kiezen om verder geen hulp te vragen.

In dat geval zal ik uw gegevens vernietigen.

 

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden