Nieuws

Nieuws

Het nieuwe scheiden doe je samen

Mini-Symposium

24-10-2017

Bergen op Zoom

Over het recht van elk kind om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ouderonthechting is een proces waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder beschadigt of verbreekt. Dit kan ontstaan door scheiding en/of onder andere omstandigheden.

European Association of

Parental Alienation Practitioners

Inaugural Meeting July 11th, 2017

Charles University

Prague

Als lid van de European Association of Parental Alienation Practitioners mag ik op onze eerste bijeenkomst in Praag mijn collega's op de hoogte brengen van mijn huidige onderzoeken.

Deze bijeenkomst is een mooie kans om middels internationale samenwerking bij te dragen aan een wereld waar kinderen het recht hebben om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ook na een scheiding.

Echtscheiding als je wereld zich splitst.

Kind in de knel 2.

Symposium

27-1-2017

Ede

Het Recht van het Kind om Onbelemmerd van Beide Ouders te Houden, ook na Scheiding

Herkenning, Lange Termijn Effecten en de Rol van de Samenleving bij Triangulatie

Schattingen geven aan dat tussen de 10 en 20 procent van de kinderen na een scheiding gezogen wordt in triangulatie: coalitievorming met één ouder en buitensluiting van de andere ouder, oftewel Parental Alienation Syndrome (PAS). Een review van veertig jaar internationaal onderzoek naar vechtscheidingen en PAS (dit jaar door mij uitgevoerd) laat zien welk coalitie-gedrag (zowel covert als overt) leidt tot PAS en welke langetermijn gevolgen dit heeft op het (volwassen) kind. Dit review laat ook zien dat de coalitie-ouder (of –familie) niet als enige verantwoordelijk is voor PAS. In deze lezing ga ik in op de conclusies vanuit de review en mijn onderzoeken in Nederland: hoe kan coalitie-gedrag herkend worden; welke lange termijn gevolgen van PAS zijn aangetoond; hoe spelen wij als samenleving (onze cultuur, onze waarden en normen) een rol hierin; en wat is de relatie tussen het gedrag van gescheiden ouders en band met hun kinderen.

 

Als je ex je kind(eren) tegen je opzet – Lezing psycholoog Heleen Koppejan- Luitze, oktober 2016 (organisatie SPS-NIP OU)

Lezing

25-10-2016

Utrecht

‘Mijn kinderen zijn mijn alles, de gedachte dat ik ze zou moeten missen, vond ik onverdraaglijk’, ‘Dat mijn dochter door mijn nieuwe partner geadopteerd zou worden, voelde als een completer gezin’, ‘Mijn zoon moet niets van die Russische hebben’.

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden