Nieuws

Save-the-date: 26 februari 2019

Theaterseminar Scheiden

Stadsschouwburg Amsterdam

 

Professionalisering op artistieke wijze. Accreditatie is aangevraagd.

 

Onder de noemer Voorstelling van Zaken wordt op 26 februari in de middag een theaterseminar georganiseerd in de stadsschouwburg in Amsterdam. Voorstelling van Zaken is een ‘theatraal debat’ waar professionele topacteurs scènes spelen die de opmaat zijn voor debat. Deze debatten spelen zich af tussen deskundigen die dagelijks met de problematiek van scheiden en de gevolgen daarvan, vooral voor kinderen, te maken hebben. Het seminar is een artistieke vorm van deskundigheidsbevordering.

De voorstelling is bedoeld voor alle professionals die betrokken (kunnen) zijn bij scheidingen. Na de voorstelling zal er ruim gelegenheid zijn om te netwerken en te 'speeddaten', zodat uitwisseling van ideeën en ervaringen kan plaatsvinden. Eerdere edities van dit theaterseminar over ‘zorg’ en ‘pensioen’ zijn te zien op www.voorstellingvanzaken.nl. Deze voorstellingen waren geaccrediteerd en ook voor de voorstelling over scheiding is accreditatie aangevraagd bij de diverse registers.

De voorstelling is eenmalig en het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u alvast een kaartje reserveren kan dat door te mailen naar bbconsult@vdbeekvanbasten.nl. De ticketprijs bedraagt 110 euro. Op een later moment volgt het uitgewerkte programma, inclusief gespreksdeelnemers en acteurs.

PAGS bijeenkomst in Stockholm

 

Op 24 en 25 augustus had de internationale onderzoeksgroep haar jaarlijkse bijeenkomst in Stockholm.

Zoveel herkenning in aanpak en zoveel geleerd, de batterij is weer opgeladen!

Platform Scheiden zonder Schade

 

Op 20 september 2018 is het platform samengekomen om uitoering te gaan geven aan de agendaplannen, zoals opgenomen in de agenda voor actie. Ik ben blij dat ik zo bij kan dragen aan een Nederland waar de kinderen onbelemmerd van beide ouders mogen houden. Ook na scheiding.

UItspraak tuchtraad NIP

 

Psycholoog met persoonlijke relatie tot stiefmoeder berispt: meisje van gescheiden ouders is behandeld als volwassene, moeder met gezag is niet geïnformeerd, informatie gedeeld met het meisje waardoor het loyaliteitsconflict toenam.

NPO 1 Eén Vandaag: uitzending over het belemmeren van omgang na een scheiding: sancties.

 

Gescheiden ouders moeten gedwongen kunnen worden zich aan de omgangsregeling met hun kinderen te houden. De regels moeten strikter worden nageleefd en desnoods horen wetten te worden aangescherpt.

 

Ik mocht in de uitzending bij één vandaag mijn bijdrage leveren.

U kunt de uitzending hier terugluisteren.

Nieuws in Nederland

Agenda voor actie van dhr. Rouvoet

Brief aan de Tweede Kamer door dhr. Dekker (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Naar aanleiding van de agenda voor actie van dhr. Rouvoet heeft het ministerie de volgende stappen aangekondigd in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Belangrijke punten in de agenda.

Belangrijke punten in de brief:

  • Het frustreren van omgangsregelingen kan leiden tot strafbare onttrekking aan wettig gezag (artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht). Het nieuwe strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie houdt in dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging.
  • We weten dat het voorkomt dat een ouder zijn kind opzet tegen de andere ouder, met als doel dat het kind een belastende verklaring (bij de rechter) aflegt. Het is uiteraard schrijnend als een kind niet vrijelijk zijn mening kan geven.

Tijdens de evaluatie van de schottenaanpak georganiseerd door rechter C. van Leuven, heb ik mogen toelichten hoe het proces van ouderonthechting eruit ziet. Rust bij scheiding-als in rust dat de omgang van een kind met de uitwonende ouder tijdelijk wordt stopgezet- werkt niet.

De schottenaanpak creeërt een andere soort rust: schotten tussen ouders zodat die elkaar niet meer hoeven te spreken (of ruzie kunnen maken). Tegelijkertijd wordt aan omgang met beide ouders gewerkt. Deze aanpak past perfect bij de gezinsinterventie!

Evaluatie Schottenaanpak Paleis van Justitie Den Bosch 16-4-2018

Divorce Challenge en Scheiden zonder Schade 22 februari 2018

Tijdens de bijeenkomst op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet de uitkomsten van de divorce challenge bijeenkomsten en de bijeenkomsten Scheiden zonder Schade bekend gemaakt in een agenda voor actie. Prinses Laurentien heeft een mooi betoog gehouden over de rechten van het kind van gescheiden ouders.

André heeft aangegeven dat het belangrijkste is dat er meer erkenning en herkenning van ouderonthechting (door hem benoemd als ouderverstoting) komt.

Dat is goed nieuws en een mooi begin voor verandering!

52 stemmen voor het kind: mijn stem tegen kindermishandeling

Stop ouderonthechting!

Het nieuwe scheiden doe je samen

Mini-Symposium

24-10-2017

Bergen op Zoom

Over het recht van elk kind om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ouderonthechting is een proces waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder beschadigt of verbreekt. Dit kan ontstaan door scheiding en/of onder andere omstandigheden.

European Association of

Parental Alienation Practitioners

Inaugural Meeting July 11th, 2017

Charles University

Prague

Als lid van de European Association of Parental Alienation Practitioners mag ik op onze eerste bijeenkomst in Praag mijn collega's op de hoogte brengen van mijn huidige onderzoeken.

Deze bijeenkomst is een mooie kans om middels internationale samenwerking bij te dragen aan een wereld waar kinderen het recht hebben om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ook na een scheiding.

Echtscheiding als je wereld zich splitst.

Kind in de knel 2.

Symposium

27-1-2017

Ede

Het Recht van het Kind om Onbelemmerd van Beide Ouders te Houden, ook na Scheiding

Herkenning, Lange Termijn Effecten en de Rol van de Samenleving bij Triangulatie

Schattingen geven aan dat tussen de 10 en 20 procent van de kinderen na een scheiding gezogen wordt in triangulatie: coalitievorming met één ouder en buitensluiting van de andere ouder, oftewel Parental Alienation Syndrome (PAS). Een review van veertig jaar internationaal onderzoek naar vechtscheidingen en PAS (dit jaar door mij uitgevoerd) laat zien welk coalitie-gedrag (zowel covert als overt) leidt tot PAS en welke langetermijn gevolgen dit heeft op het (volwassen) kind. Dit review laat ook zien dat de coalitie-ouder (of –familie) niet als enige verantwoordelijk is voor PAS. In deze lezing ga ik in op de conclusies vanuit de review en mijn onderzoeken in Nederland: hoe kan coalitie-gedrag herkend worden; welke lange termijn gevolgen van PAS zijn aangetoond; hoe spelen wij als samenleving (onze cultuur, onze waarden en normen) een rol hierin; en wat is de relatie tussen het gedrag van gescheiden ouders en band met hun kinderen.

 

Als je ex je kind(eren) tegen je opzet – Lezing psycholoog Heleen Koppejan- Luitze, oktober 2016 (organisatie SPS-NIP OU)

Lezing

25-10-2016

Utrecht

‘Mijn kinderen zijn mijn alles, de gedachte dat ik ze zou moeten missen, vond ik onverdraaglijk’, ‘Dat mijn dochter door mijn nieuwe partner geadopteerd zou worden, voelde als een completer gezin’, ‘Mijn zoon moet niets van die Russische hebben’.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden