omstandigheden

 

Tijd en afstand

Eenmaal in gang gezette ouderonthechting is moeilijk terug te keren.

Vraagt het kind om tijd zonder omgang, of wil de coalitie-ouder verhuizen?

Tijd en afstand vergroten de kans op ouderonthechting.

Tijdige herkenning kan het voorkomen.

 

Onze waarden

Mag ik u wat vragen?

 

Wat voelt u als een kind u vertelt dat papa of mama dood is?

Wat doet u om dit kind te troosten?

 

Wat voelt u als een kind u vertelt dat het papa of mama door de scheiding niet meer ziet?

En wat doet u om dit kind te troosten?

 

De rol van onze samenleving: uw rol.

Kijken we weg als een kind tussen de ouders kiest?

Willen we ons niet bemoeien met wat achter de deur van een ander gebeurt?

Voelen we empathie met een gekwetste (coalitie-)ouder?

Vinden we ook dat het kind beter af is zonder de buitengesloten ouder?

Spelen onze (religieuze) opvattingen een rol?

Herkennen hulpverleners en advocaten de signalen wel?

Weten we welke interventie evidence-based is in een bepaalde situatie?

 

Óf zetten we ons voor het recht van kinderen om van beide ouders te houden?

 

Onze waarden vertaald in onze normen: wetgeving

Elke ouder een eigen advocaat leidt tot vorming van twee vijandige kampen. De kinderombudsman pleit voor verplichte mediation en één (familie)advocaat.

 

Richtlijnen over scheiding

Kinderen hechten zich aan meer dan één verzorger.

Richtlijnen dienen hechting aan beide ouders te faciliteren.

 

Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1976). The Effects of Parental Divorce: Experiences of the Child in Later Latency. American Journal of Orthopsychiatry, 46(2), 256-269. doi: 10.1111/j.1939-0025.1976.tb00926.x

Cartwright, G. F. (1993). Expanding the Parameters of Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 21(3), 205-215.

Gardner, R. A. (1985). Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, 29(2), 3-7.

López, T. J., Iglesias, V. E. N., & García, P. F. (2014). Parental Alienation Gradient: Strategies for a Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 42(3), 217-231. doi: 10.1080/01926187.2013.820116

Kelly, J. B., & Lamb, M. E. (2003). Developmental Issues in Relocation Cases Involving Young Children: When, Whether, and How? Journal of Family Psychology, 17(2), 193-205. doi: 10.1037/0893-3200.17.2.193

Vassiliou, D., & Cartwright, G. F. (2001). The Lost Parents' Perspective on Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 29(3), 181-191. doi: 10.1080/019261801750424307

De Kinderombudsman. (2014). Vechtende Ouders, het Kind in de Knel: Adviesrapport over het Verbeteren van de Positie van Kinderen in Vechtscheidingen. Retrieved 2016, May 23 http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf

De Kinderombudsman (Producer). (2016, May 28). Kinderombudsman Roept Advocatuur op Kindvriendelijk te Werken. Retrieved from http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-roept-advocatuur-op-kindvriendelijk-te-werken/?id=629\

NVO, BPSW, & NIP (Producer). (2015, June 10). Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen. Retrieved from http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/07/Complete_richtlijn_scheiding.pdf

Lamb, M. E., & Kelly, J. B. (2001). Using the Empirical Literature to Guide the Development of Parenting Plans for Young Children: A Rejoinder to Solomon and Biringen. Family Court Review, 39(4), 365-371. doi: 10.1111/j.174-1617.2001.tb00618.x

Laughrea, K. (2002). Alienated Family Relationship Scale. Journal of College Student Psychotherapy, 17(1), 37-48. doi: 10.1300/J035v17n01_05

Pruett, M. K., McIntosh, J. E., & Kelly, J. B. (2014). Parental Separation and Overnight Care of Young Children, Part I: Consensus through Theoretical and Empirical Integration. Family Court Review, 52(2), 240-255. doi: 10.1111/fcre.12087

McIntosh, J. E., Pruett, M. K., & Kelly, J. B. (2014). Parental Separation and Overnight Care of Young Children, Part II: Putting Theory Into Practice. Family Court Review, 52(2), 256-262. doi: 10.1111/fcre.12088

Koppejan-Luitze, H. S. (Producer). (2014). Pathway to Parental Alienation or Estrangement. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Heleen_Koppejan-Luitze/publication/262536068_Pathway_to_Parental_Alienation_or_Estrangement/links/0a85e537f3da2a193e000000.pdf

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden