Familie

Familie

Bent u ouder - stiefouder - kind - oma of opa -

broer of zuster - familie en denkt u dat er sprake is van ouderonthechting?

U kunt bij mij terecht voor:

Uiteraard garandeer ik volledige vertrouwelijkheid*


Persoonlijke interventie geschiedt via online hulp:

 • Whats-app video
 • Facetime video
 • Skype
 • Email

Waarom online?

 • bereikbaarheid (NL en Vlaanderen)
 • laagdrempeligheid
 • geen reistijden en -kosten
 • geschreven materiaal blijft bewaard
 • contact opnemen wanneer het u schikt


Mailt u me als u meer informatie wilt?

* binnen de vigerende wetgeving

Onderzoek en gezinsinterventie


Indien er sprake is van ouderonthechting, kan een gezinsinterventie tot een oplossing leiden.


Voorafgaand aan een interventie, voer ik altijd een onderzoek uit. In dit onderzoek spreek ik met beide ouders en de kinderen. Ook observeer ik de interactie tussen ouders en kinderen.

 

Wat onderzoek ik?

 • is er sprake van ouderonthechting?
 • zo ja, in welke mate?

Aanvullend doe ik een voorstel voor een interventie.

Voor dit onderzoek is toestemming en instemming van beide ouders nodig.


Vertrouwen

Vertrouwen is essentieel bij dit onderzoek en vormt de basis voor een eventueel vervolg. Beide ouders moeten daarom het gevoel hebben dat mijn rol onpartijdig is. Voorafgaand aan het onderzoek, voer ik dan ook standaard geen inhoudelijk gesprek met een van de ouders.

Coaching - persoonlijke ondersteuning


Na een scheiding kan een kind in een loyaliteitsconflict raken en het gevoel krijgen dat het moet kiezen tussen de ouders. Als u merkt dat uw kind problemen met de omgang krijgt en u  daarbij ondersteuning wilt, dan kan een persoonlijk coachingstraject worden afgestemd.

Dat kan ook als u in het verleden in een situatie bent geweest waarin u het gevoel heeft gekregen te moeten kiezen tussen uw (gescheiden) ouders, en u hierbij ondersteuning wilt.


Afhankelijk van uw situatie kiezen we samen welke vorm van coaching u wilt ontvangen.

Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op praktische ondersteuning bij omgangsproblematiek, op emotionele ondersteuning of verwerking, of op ondersteuning bij rechtsgang of contacten met andere professionals die bij uw gezin zijn betrokken.


Ook hier is het opbouwen van vertrouwen van essentieel belang. Vooraf aan het coachingstraject bied ik daarom ook een oriƫntatiegesprek aan.

Voorlichting van uw hulpverleners of advocaten


Als er na de scheiding omgangsproblematiek ontstaat, kan een onderzoek duidelijkheid verschaffen over de oorzaak en oplossing van deze problematiek. Indien u en uw advocaat daarmee instemmen, kan dit onderzoek gericht zijn op ouderonthechting.


Documentenonderzoek.

In het documentenonderzoek onderzoek ik op basis van documenten van derden (Raad voor Kinderbescherming, jeugzorg, toeziend voogden, eerdere gerechtelijke uitspraken etc.) of hun rapportage aanleiding geeft te veronderstellen dat er sprake kan zijn van ouderonthechting. Dit onderzoek voer ik uit indien beide ouders daarvoor toestemming geven en kan vooraf gaan aan het gezinsonderzoek.

Gezinsonderzoek. 

In dit onderzoek spreek ik met beide ouders en de kinderen. Ook observeer ik de interactie tussen ouders en kinderen. In dit onderzoek geef ik aan:

 • of er sprake is van ouderonthechting;
 • zo ja, in welke mate;
 • Aanvullend doe ik een voorstel voor een interventie.

Voor dit onderzoek is toestemming en instemming van beide ouders nodig.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden