oriëntatiegesprek


Waarom een oriëntatiegesprek?


Als u persoonlijke ondersteuning wilt en wilt onderzoeken wat ik voor u kan betekenen, kunt u een oriëntatiegesprek aanvragen (van maximaal een uur). Deze gesprekken voer ik via Facetime, Skype of WhatsApp video.


Wat kunt u van het oriëntatiegesprek verwachten?


Omdat u toch een heel persoonlijk verhaal met mij zal delen, zal ik u eerst wat over mijzelf te vertellen.


Vanuit hetgeen u gemaild heeft, zal ik u vragenderwijs optimaal in de gelegenheid stellen om uw situatie verder toe te lichten.


Aan het eind van het gesprek kunnen we samen bekijken op welke manier ik u verder kan helpen.


Het oriëntatiegesprek is geheel vrijblijvend: er kunnen van beide zijden geen rechten aan worden ontleend. Het gesprek leidt niet tot een behandelaar-cliënt relatie. Hetgeen tijdens het gesprek wordt besproken, is wederzijds aan geheimhouding gebonden.


Wilt u een vervolgtraject ingaan?


Als u voor verdere hulp kiest, kunnen we vervolgafspraken maken. U zult dan een intake formulier ontvangen met daarbij de link naar de privacy verklaring waarin u kunt lezen welke gegevens Psychologiepraktijk Hechtscheiden van u verwerkt en hoe deze verwerking geschiedt. U kunt daarin ook lezen dat u te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens kunt intrekken. Nadat ik het intakeformulier ingevuld heb terugontvangen van u, stel ik een (behandel)overeenkomst op. In de behandelovereenkomst formuleer ik uw hulpvraag. Kijkt u goed of ik deze formulering goed heb gekozen? Nadat ik de behandelovereenkomt van u ondertekend heb terugontvangen, maak ik vanuit uw mail en het oriëntatiegesprek een dossier voor uw aan.


Wilt u geen vervolgtraject ingaan?

U kunt uiteraard ook kiezen om verder geen hulp te vragen.

In dat geval zal ik uw gegevens vernietigen.


Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het oriëntatiegesprek kunt u mij mailen.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden