training

Training "Herken Ouderonthechting"

 

Waarom deze training?

Als professional kom je soms in situaties terecht waar kinderen loyaliteitsconflicten ervaren. In deze training leer je hoe je de kenmerken van ouderonthechting kunt herkennen zodat je hier goed op kunt inspelen.

Deze training is op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek vanaf 1975 tot op heden tot stand gebracht.

Wat is ouderonthechting?

Ouderonthechting ontstaat als een ouder het kind in zijn of haar loyaliteitsgevoel beïnvloedt, zodanig dat het kind voelt dat het voor die ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen.Het kind raakt daardoor onthecht van de andere ouder (buitengesloten ouder). Onthechte kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder buiten. Ze hebben over die buitengesloten ouder geen goed woord over, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven. Maar het is niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind onthecht. Ook kenmerken van het kind zelf en zijn of haar eigen bijdragen in deze afwijzing, maken dat ouderonthechting kan ontstaan. Situationele aspecten kunnen verder aan het verergeren bijdragen.

 

Wat komt in de training aan de orde?

Omdat deze training over ouderonthechting gaat, sta ik in de training eerst stil bij hechting. Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De omstandigheden waaronder ouderonthechting voorkomt
 • Gegronde redenen voor een kind om het contact te verbreken
 • Differentiatie aangiften mishandeling o.b.v. klinische observatie
 • Het proces van ouderonthechting
 • Het gedrag van coalitie-ouders, onthechte kinderen en buitengesloten ouders
 • De thema’s onderliggend aan ouderonthechting
 • De categorieën van ouderonthechting
 • De lange termijn effecten van ouderonthechting
 • Ouderonthechting in Nederland
 • De verschillende meningen over ouderonthechting
 • De interventies die ouderonthechting doen omkeren
 • Hindernissen bij de interventies

 

Tijdens de training is ruimte voor interactie en vragen en we eindigen met het bespreken van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

 

SKJ accreditatie is aangevraagd.

 

Wat zijn de kosten en wat hoort bij de training?

De kosten bedragen € 145,- exclusief BTW per persoon (bij een groepsgrootte van minimaal 8 tot maximaal 10 deelnemers).

Dit is inclusief een reader met verdiepingsmateriaal, een 'werkdocument kindcheck en gedragsherkenning' en koffie/thee en lunch.

 

Waar wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven in de Rijper Eilanden: Zuiddijk 2a -1483 MA De Rijp.

De training vangt aan om 10.00 en eindigt om 16.30 uur.

 

De trainingsdata staan onderaan de pagina vermeld.

 

Inhouse training

Voor een inhouse training maak ik een offerte op aanvraag.

 

Tijdsduur van de training:

De training zelf duurt 6 uur.

Zelfstudie van de reader, die onderbouwende informatie biedt, neemt 4 uur in beslag.

 

 

Enkele reacties van deelnemers op mijn training:

 

Vandaag de training Ouderonthechting bijgewoond. Veel geleerd. Ook geschrokken. Van de recente data van rechterlijke uitspraken waar voor het eerst over ouderonthechting/verstoting is gesproken. De relatief onbekendheid met het onderwerp. Meest bijgebleven? Zo veel.....maar ik kies deze:

DE OPROEP: GEEN SCHULDIGE aan te wijzen, maar TE HELPEN.

 

En: het kind zou moeten wonen bij de ouder die in staat is om het contact met de andere ouder tot stand te brengen.

Dat vraagt vooropgesteld om kennis. Kennis rondom ouderonthechting (signalen, interventies, valkuilen), daarnaast vraagt het moed. Samen kunnen wij het verschil maken. (http://wqd.nl/XtQl)

 

"Gisteren de waardevolle training gevolgd van Heleen Koppejan over ouderverstoting en ouderonthechting.

Heftige onderwerpen, maar nog heftiger dat dit in scheidingssituaties voorkomt en er (nog!) niet veel aan gedaan wordt om het proces te stoppen.

Als Kindbehartigers zetten we ons in voor het kind in de scheidingssituatie.

We zijn alert op signalen van ouderonthechting en zullen de betrokken professionals hier ook informatie over verschaffen (of attenderen op de training van Heleen 😉)." (http://wqd.nl/sf7a)

 

"Vandaag training Ouder Onthechting gevolgd bij Heleen Koppejan Puzzelstukjes vielen op hun plaats! Wat verhelderend." (http://wqd.nl/ChRd)

 

"Enorm waardevolle training gevolgd vandaag van Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een onderwerp waar mijns inziens heel Nederland nog te weinig van weet en over onvoldoende handvatten beschikt hier wat aan te doen.

Fijn dat hier binnen de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zo veel aandacht aan wordt besteed". (http://wqd.nl/XY7n)

Trainingsdata 2018

 

Vrijdag 26-01-2018 (nog maximaal 3 plaatsen) en vrijdag 2-3-2018.

Tijdsduur: van 10.00 tot 16.30 uur. Voor lunch (soep en broodjes) wordt gezorgd.

Locatie De Rijper Eilanden te De Rijp (NH): https://derijpereilanden.nl/

 

 

Aanmelden via info@hechtscheiden.com

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden