Training

Waarom een training Herken Ouderonthechting en voor wie?

De training ouderonthechting is ontwikkeld voor professionals die werken met complexe scheidingssituaties. Kinderen raken na een scheiding soms in een loyaliteitsconflict. Als professional wordt u dan geconfronteerd met een kind dat aangeeft niet meer naar mama of papa te willen gaan, terwijl u geen zwaarwegende redenen (als mishandeling) ziet om tot die beslissing te komen. Dan kan sprake zijn van ouderonthechting.

Waarom zou u kiezen voor mijn training?

Mijn trainingsinstituut is CRKBO geregistreerd.

 

En mijn training is gebaseerd op eigen onderzoek (momenteel als promovenda bij de UU);

•én op actueel wetenschappelijk onderzoek van 400+ publicaties;

•én op ervaringen opgedaan binnen de praktijk Hechtscheiden;

•én is SKJ geaccrediteerd;

•én bij de training hoort reader met verdiepingsstof en actuele wetenschappelijke onderbouwing;

•én u krijgt een protocol waar je ouderonthechting mee kan meten;

•én u krijgt een protocol verslag- of dossieropbouw.

Wat is ouderonthechting?

Ouderonthechting ontstaat als een ouder het kind in zijn of haar loyaliteitsgevoel beïnvloedt, zodanig dat het kind voelt dat het voor die ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen. Het kind raakt daardoor onthecht van de andere ouder (buitengesloten ouder). Onthechte kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder buiten. Ze hebben over die buitengesloten ouder geen goed woord over, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven. Maar het is niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind onthecht. Ook kenmerken van het kind zelf en zijn of haar eigen bijdragen in deze afwijzing, maken dat ouderonthechting kan ontstaan. Situationele aspecten kunnen verder aan het verergeren bijdragen.

Wat komt in de training aan de orde?

Deel I: herkenning en dossier of verslagopbouw: 9 stappen

- De ontwikkeling van de visie op hechting

- Wat is ouderonthechting: het model

- Ouderonthechting in Nederland en controverse

- Dossieropbouw

 • Differentiatie ouderonthechting en -vervreemding o.b.v. klinische observatie
 • Gedrag ouders en kind
 • Thema
 • Situationele aspecten
 • Lange termijn gevolgen
 • Het proces van ouderonthechting
 • Herkennen signalen ouderonthechting bij het kind

Deel II: verdieping en interventie

- Differentiatie vechtscheiding en ouderonthechting

- De essentie, motieven, categorieën en het kwadrant van ouderonthechting

- Verschil tussen vaders en moeder en tussen in- en uitwonende ouders

- De effecten van coalitie-gedrag

- De interventies

Tijdens de training is ruimte voor interactie en vragen en ieder deel wordt afgesloten met het bespreken van één casus.

Terugkomdag

- Korte theoretische herhaling

- Oefenen met eigen casuïstiek

Niveau en SKJ accreditatie

De training is op basis van wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen. Deelnemers kunnen op HBO niveau denken.

De training van zes uur (deel I en II tezamen) is in 2017 door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd (SKJ200402) met 5 punten in de categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker - Scholing in de vrije ruimte.

Wat zijn de kosten en wat hoort bij de training?

De kosten voor deel I en II aansluitend op 1 dag bedragen € 185,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, kleine versnaperingen en lunch (soep, hartige snack en brood met verschillende vormen van beleg).

De kosten voor deel I of deel II als aparte module bedragen € 100,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en kleine versnaperingen.

De kosten voor de terugkomdag bedragen € 130,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en kleine versnaperingen.

Aangezien psychologiepraktijk Hechtscheiden CRKBO is geregistreerd, hoeven de deelnemers geen BTW te betalen.

 

Na het afronden van deel I van de training ontvangen de deelnemers:

 • een protocol kindcheck en gedragsherkenning
 • een protocol dossier-processtuk opbouw
 • relevante uitspraken (recht/NIP)

Na het afronden van deel II van de training ontvangen de deelnemers:

 • een reader met wetenschappelijke onderbouwing als verdiepingsmateriaal

Waar wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven in de Rijper Eilanden: Zuiddijk 2a -1483 MA De Rijp.

 

Hotel De Rijper Eilanden ligt aan de ingang van het prachtige dorp de Rijp, langs de N244, 7km van afslag 6 op de A7.

· Afslag 6 van de A7

· N244 in de richting van Alkmaar volgen.

Na 7 km ziet u het hotel op de linker hoek van de stoplichten bij De Rijp.

Vanuit de richting van Alkmaar, ligt het hotel op de rechterhoek van de stoplichten bij De Rijp.

Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (gratis parkeren).

 

Per bus kan de trainingslocatie bereikt worden met de bussen: 123 en 301 (halte Julianalaan, De Rijp) De halte is op 500 m afstand (7 minuten lopen) van de trainingslocatie.

Vanuit Amsterdam (via Purmerend) kunt u met EBS bus nummer 301 het hotel bereiken.

Vanuit Alkmaar Centraal Station kunt u met Connexxion bus 123 het hotel bereiken.

 

 

De trainingsdata staan onderaan de pagina vermeld.

Tijdsduur van de training:

De training van de gehele dag (deel I en II) duurt 6 uur (van 10.00 tot 17.00 uur).

Zelfstudie van de uitspraken, protocollen en de reader, die onderbouwende informatie biedt, neemt 3 uur in beslag.

De training van deel I duurt 3 uur (van 14.00 tot 17.00 uur), zelfstudie van de protocollen neemt 1.5 uur in beslag.

De training van deel II duurt 3 uur (van 14.00 tot 17.00 uur), zelfstudie van de reader neemt 1.5 uur in beslag.

De terugkomdag duurt 4 uur ( (van 13.00 tot 17.00 uur), voorbereiding (zelfstudie) van de casuïstiekbespreking, herhaling van de theorie in reader en protocollen neemt 2 uur in beslag.

Inhouse training

Voor een inhouse training maak ik een offerte op aanvraag. Inhouse trainingen kunnen in delen worden opgedeeld. Voor de juridische collega's: bij eerdere aanvragen is een dagdeel door de IMFO met 3 punten geaccrediteerd.

Na het afronden van deel II kan ook de terugkomdag worden aangevraagd.

 

Inhouse trainingen zijn/worden gegeven aan:

Elker

Koerhuis en Kersten Advocaten

Buch

Lindenhout

Kindbehartigers

Pro-persona

Jeugdbescherming Gelderland

Succesvolscheiden Nederland

Kwadraad

Doelstellingen training.

Na de training en met behulp van de bijbehorende protocollen kan de professional na afronding van deel I:

 

 • Benoemen hoe de hechting van kinderen met hun ouders tot stand komt.
 • De kenmerken van het proces van ouderonthechting beschrijven en herkennen.
 • Onderscheid maken tussen oudervervreemding en ouderonthechting.
 • Het gedrag van de ouders en de kinderen signaleren en beschrijven.
 • De thema's van de wens tot minder of geen omgang signaleren en beschrijven.
 • De omstandigheden waarbinnen het proces van ouderonthechting tot stand is gekomen signaleren en beschrijven.
 • De lange termijn effecten van ouderonthechting beschrijven.
 • Systematisch een dossier of processtuk opstellen en onderbouwen.
 • Werkdocumenten en meldcode toepassen.

 

Na de training en met behulp van de bijbehorende reader Herken Ouderonthechting (met daarin de relevante wetenschappelijke publicaties) kan de professional na afronding van deel II:

 • Differentiëren tussen de dynamiek vechtscheiding en ouderonthechting.
 • Het kwadrant van ouderonthechting toepassen en de mate van ouderonthechting herkennen.
 • De wetgeving in ouderonthechtingszaken mee laten wegen.
 • Differentiëren welke interventie in welke situatie ingezet dient te worden.

 

Na het afronden van de terugkomdag heeft de deelnemer verder geoefend met de theorie en eigencasuïstiek en kan de professional:

 • Het kwadrant van ouderonthechting en de mate van ouderonthechting toepassen binnen de eigen casuïstiek.
 • Bepalen binnen de eigen casuïstiek welke interventie ingezet dient te worden.
 • De grenzen bepalen van vrijwillig versus verplicht kader.
 • Bepalen wanneer de casus overgedragen dient te worden en aan wie.
 • Bepalen wanner de meldcode ingezet dient te worden.

Welk eindcijfer geven de deelnemers op mijn training?

De deelnemers aan de trainingen van het najaar 2017 en de trainingen van het voorjaar 2018 geven een 8.8 gemiddeld.

 

Enkele reacties van deelnemers op mijn training:

 

2-11-2018: Op een prettige wijze heeft Heleen haar expertise rondom ouderonthechting met ons gedeeld. Aan bod kwamen o.a. wat ouderonthechting is, hoe het kan ontstaan, wat het verschil is met oudervervreemding, waar je ouderonthechting aan kunt herkennen en welke interventies mogelijk zijn.

 

Een training die mij als scheidingscoach zeer waardevolle en eigenlijk onmisbare informatie omtrent (beginnende) ouderonthechting heeft gegeven.

Een training die ik andere professionals die met echtscheidingen en (beginnende) ouderonthechting te maken hebben zeker kan aanraden!

 

2-10-2018: Vandaag deelgenomen aan de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan. Fantastische inhoud, bevlogen trainster en veel meegekregen om over na te denken.

 

18-7-2018: Vandaag naar een zeer waardevolle training geweest van Heleen Koppejan. Er is zoveel onwetendheid rondom ouderonthechting en al helemaal wat de gevolgen zijn op langere termijn. Hoe kun je ouderonthechting herkennen en welke stappen kun je nemen? Deze informatie heb ik gemist tijdens toen ik het nodig had. Wij, de samenleving, mogen niet meer wegkijken!

 

25-5-2018: Vandaag zeer interessante training gevolgd over "ouderonthechting" van Heleen Koppejan. Haar onderzoek, visie en aanpak bieden nieuwe aangrijpingspunten binnen complexe scheidingsproblematiek.

En haar passie om kinderen daar vrij van te maken, werkt aanstekelijk!

 

10-5-2018: Deel 2 van de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan-Luitze gevolgd en wat mij betreft verplichtte kost voor iedere hulpverlener. Want wat missen we nog veel signalen als het gaat om ouderverstoting. # PAS # ouderonthechting.

 

23-4-2018 Inhouse Lindenhout: Super voor iedereen! Dank zij jou kunnen nog meer mensen kinderen helpen vrij te worden. Daar mag je heel trots op zijn, iets meer dan een beetje Heleen! Het was een zeer interessante training die je ons, jeugdzorgwerkers van Lindenhout gaf 23 april! Aan te bevelen voor iedereen!

 

12-4-2018: Ben of ken jij een mediator, advocaat, rechter, gedragswetenschapper, orthopedagoog, pedagoog, jeugdzorgmedewerker of werk jij in een andere functie met ouders en kinderen in scheidingsproblematiek? Dan is deze training "Herken ouderonthechting" van @ Heleen Koppejan van grote waarde.

Een zeer inspirerende dag gehad met een fijne groep professionele mensen die deze problematiek herkennen en erkennen. Nu de rest van NL nog!

 

2-3-2018: Ontzettend leerzame dag gehad bij Heleen Koppejan! Een nieuwe missie is ontstaan: #OuderonthechtingStoppen!

Aan alle professionals die te maken hebben met ouderonthechting: deze training is echt een aanrader! www.hechtscheiden.com

Of klop eens bij mij aan om te sparren.

 

3-11-2017: Vandaag de training Ouderonthechting bijgewoond. Veel geleerd. Ook geschrokken. Van de recente data van rechterlijke uitspraken waar voor het eerst over ouderonthechting/verstoting is gesproken. De relatief onbekendheid met het onderwerp. Meest bijgebleven? Zo veel.....maar ik kies deze:

DE OPROEP: GEEN SCHULDIGE aan te wijzen, maar TE HELPEN.

En: het kind zou moeten wonen bij de ouder die in staat is om het contact met de andere ouder tot stand te brengen.

Dat vraagt vooropgesteld om kennis. Kennis rondom ouderonthechting (signalen, interventies, valkuilen), daarnaast vraagt het moed. Samen kunnen wij het verschil maken.

 

2-10-2017: "Gisteren de waardevolle training gevolgd van Heleen Koppejan over ouderverstoting en ouderonthechting.

Heftige onderwerpen, maar nog heftiger dat dit in scheidingssituaties voorkomt en er (nog!) niet veel aan gedaan wordt om het proces te stoppen.

Als Kindbehartigers zetten we ons in voor het kind in de scheidingssituatie.

We zijn alert op signalen van ouderonthechting en zullen de betrokken professionals hier ook informatie over verschaffen (of attenderen op de training van Heleen 😉)."

 

2-10-2018: "Vandaag training Ouder Onthechting gevolgd bij Heleen Koppejan Puzzelstukjes vielen op hun plaats! Wat verhelderend." (http://wqd.nl/ChRd)

 

"Enorm waardevolle training gevolgd vandaag van Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een onderwerp waar mijns inziens heel Nederland nog te weinig van weet en over onvoldoende handvatten beschikt hier wat aan te doen.

Fijn dat hier binnen de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zo veel aandacht aan wordt besteed".

Trainingsdata 2018 deel I en II tezamen (2 aansluitende dagdelen)

 

Trainingen van deel I en II tezamen vinden doorgang bij minimaal 8 personen. Het maximum aantal deelnemers is 10.

 

Voorjaar 2018

 

 • Vrijdag 26 januari 2018: VOL
 • Vrijdag 2 maart 2018: VOL
 • Donderdag 12 april 2018: VOL
 • Extra training: vrijdag 25 mei: 2018: VOL

 

 

Najaar 2018

 

 • Vrijdag 14 september VOL
 • Dinsdag 2 oktober VOL

 

 

Tijdsduur: van 10.00 tot 17.00 uur. Voor lunch (soep en broodjes) wordt gezorgd.

Locatie De Rijper Eilanden te De Rijp (NH): https://derijpereilanden.nl/

 

U kunt zich voor een training aanmelden via info@hechtscheiden.com.

Wilt u daarbij vermelden naar welke datum uw voorkeur uitgaat, wat uw professie is, en hoe de naam van uw organisatie/praktijk luidt?

Algemene voorwaarden deelname training "Herken Ouderonthechting"

 

Betalingstermijn: de factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de op de factuur vermelde rekening onder vermelding van het factuurnummer, of ten minste één week voorafgaand aan de trainingsdatum.

 

Bedenktermijn: Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien u tijdens de bedenktermijn de aanmelding wilt annuleren, kan dat kosteloos.

 

Verhindering: indien u (door persoonlijke omstandigheden) niet in staat bent tot het volgen van de training op de geplande datum, leidt dit niet tot restitutie van de betaling als u dit na 14 dagen vóór de trainingsdatum aan mij bekend maakt. U kunt wel in overleg met mij onderzoeken of een andere datum schikt.

 

Indien Psychologiepraktijk Hechtscheiden door persoonlijke omstandigheden niet in staat is tot het geven van de training, zal in overleg met u een andere datum worden vastgesteld.

 

Overig: op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Hechtscheiden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn de kwaliteitsrichtlijnen Training Herken Ouderonthechting van toepassing. Beiden worden u toegezonden op uw verzoek.

Bij inschrijving van de training verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Copyright en eigendomsrecht: copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Psychologiepraktijk Hechtscheiden.

 

Klachten: voor klachten over de training verwijs ik naar de pagina Klachtenregeling training Herken Ouderonthechting.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden