training

Training "Herken Ouderonthechting"

 

Waarom deze training?

Als professional kom je soms in situaties terecht waar kinderen loyaliteitsconflicten ervaren. In deze training leer je hoe je de kenmerken van ouderonthechting kunt herkennen zodat je hier goed op kunt inspelen.

Deze training is op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek vanaf 1975 tot op heden tot stand gebracht.

 

Wat is ouderonthechting?

Ouderonthechting ontstaat als een ouder het kind in zijn of haar loyaliteitsgevoel beïnvloedt, zodanig dat het kind voelt dat het voor die ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen.Het kind raakt daardoor onthecht van de andere ouder (buitengesloten ouder). Onthechte kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder buiten. Ze hebben over die buitengesloten ouder geen goed woord over, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven. Maar het is niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind onthecht. Ook kenmerken van het kind zelf en zijn of haar eigen bijdragen in deze afwijzing, maken dat ouderonthechting kan ontstaan. Situationele aspecten kunnen verder aan het verergeren bijdragen.

 

Wat komt in de training aan de orde?

Omdat deze training over ouderonthechting gaat, sta ik in de training eerst kort stil bij hechting. Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De omstandigheden waaronder ouderonthechting voorkomt
 • Gegronde redenen voor een kind om het contact te verbreken
 • Differentiatie aangiften mishandeling o.b.v. klinische observatie
 • Het proces van ouderonthechting
 • Het gedrag van coalitie-ouders, onthechte kinderen en buitengesloten ouders
 • De thema’s onderliggend aan ouderonthechting
 • De categorieën van ouderonthechting
 • De lange termijn effecten van ouderonthechting
 • Ouderonthechting in Nederland
 • De verschillende meningen over ouderonthechting
 • De interventies die ouderonthechting doen omkeren

Aansluitend aan de training zal een uur gereserveerd worden voor vragen en eventuele casuïstiekbespreking.

 

Wat zijn de kosten en tijdsduur?

De kosten bedragen € 100,- exclusief BTW per persoon (bij een groepsgrootte van minimaal 8 tot maximaal 10 deelnemers).

Bij de training wordt een reader en een werkdocument om gedrag te meten beschikbaar gesteld.

De training wordt in één dagdeel van 4 uur gegeven.

 

Gardner, R. A. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum, 29(2), 3-7.

Wat reacties van deelnemers op mijn training:

 

"Gisteren de waardevolle training gevolgd van Heleen Koppejan over ouderverstoting en ouderonthechting.

Heftige onderwerpen, maar nog heftiger dat dit in scheidingssituaties voorkomt en er (nog!) niet veel aan gedaan wordt om het proces te stoppen.

Als Kindbehartigers zetten we ons in voor het kind in de scheidingssituatie.

We zijn alert op signalen van ouderonthechting en zullen de betrokken professionals hier ook informatie over verschaffen (of attenderen op de training van Heleen 😉)." (http://wqd.nl/sf7a)

 

"Vandaag training Ouder Onthechting gevolgd bij Heleen Koppejan Puzzelstukjes vielen op hun plaats! Wat verhelderend." (http://wqd.nl/ChRd)

 

"Enorm waardevolle training gevolgd vandaag van Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een onderwerp waar mijns inziens heel Nederland nog te weinig van weet en over onvoldoende handvatten beschikt hier wat aan te doen.

Fijn dat hier binnen de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zo veel aandacht aan wordt besteed". (http://wqd.nl/XY7n)

Trainingsdata 2017

 

25 september - van 13.00 uur tot 17.00 uur - locatie Maarssen (Utrecht)

 • nog slechts 3 plaatsen.

2 oktober - van 13.00 uur tot 17.00 uur - locatie De Rijp (NH)

 • deze training is volgeboekt.

3 november - van 13.00 uur tot 17.00 uur - locatie De Rijp (NH)

 • nog 3 plaatsen beschikbaar.

 

Aanmelden via info@hechtscheiden.com

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden