levensloop

Levenslooppsychologie


gaat uit van het idee dat de menselijke ontwikkeling plaatsvindt in interactie met de omgeving. Mensen zijn niet voorgeprogrammeerd of statisch, maar dynamisch.

Wij leren met vallen (tegenslag) en opstaan (successen). 

Ons hele leven lang.


Onderzoek binnen de levenslooppsychologie bestudeert ons in interactie met onze omgeving.

Het doel is de individuele ontwikkeling beter te begrijpen en te stimuleren. 


De nadruk ligt op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie.

De inspiratie hiervoor komt van de positieve psychologie.


Meer informatie?