Nieuws

Nieuws

Wij vragen kinderen van gescheiden ouders om hulp!

Wij (het door de minister voor Rechtsbescherming ingestelde team om advies te geven over complexe scheidingen) hebben de hulp nodig van kinderen van gescheiden ouders die hebben ervaren dat zij na de scheiding minder of geen contact meer wilden of hadden met een van de ouders, zie ook de bijgevoegde brief.


Wilt u meedoen? Wij zouden dat erg op prijs stellen!

Vanzelfsprekend is het invullen van de
vragenlijst vertrouwelijk en anoniem.
Als u wilt meedoen, stuurt u alstublieft een mail naar: expertteamouderverstoting@minjenv.nl.

Wij vragen gescheiden ouders om hulp!

Wij (het door de minister voor Rechtsbescherming ingestelde team om advies te geven over complexe scheidingen) hebben de hulp nodig van gescheiden ouders die hebben ervaren dat hun kinderen na de scheiding minder of geen contact meer hadden of wilden met een van de ouders, zie ook de bijgevoegde brief.


Wilt u meedoen? Wij zouden dat erg op prijs stellen! Vanzelfsprekend is het invullen van de
vragenlijst vertrouwelijk en anoniem.
Als u wilt meedoen, stuurt u alstublieft een mail naar: expertteamouderverstoting@minjenv.nl.

Themabijeenkomst Ouderonthechting


Het Kenniscentrum regio Haaglanden verzorgt op 12-2-2020 een inhouse training met als onderwerpen: herkenning van de signalen van het proces van ouderonthechting en de mogelijkheden van interventie.

De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2019


Het thema van het symposium van 19-12-2019:

Emotie Communicatie Emotie Communicatie


Mijn bijdrage: Want je kostbaarste bezit wil je nooit kwijtraken.

Korte samenvatting zien?

Scholingsdag Team Familie & Jeugd 10-12-2019


Op de scholingsdag voor het team Familie en Jeugd van de rechtbanken Noord Holland mag ik  mijn kennis over het proces van ouderonthechting met rechter en medewerkers van de rechtbanken van Noord-Holland delen.Ouderonthechting (PAS), parallel ouderschap en rouw binnen (conflict-) scheiding. 


Het thema van het symposium op 11-11-2019 is: Kindermishandeling.

In de Week tegen Kindermishandeling richt Apozem zich op verschillende thematieken binnen conflictscheidingen en expliciet wordt ingezoomd op Ouderonthechting/ouderverstoting (PAS). In de middag zal er aandacht zijn voor parallel ouderschap in plaats van co-operatief ouderschap en het belang van stilstaan bij het verliesproces en de rouwverwerking binnen een scheidingsproces.

Symposium complexe scheidingen Jeugdbescherming A'dam


Het thema van het symposium van 2019:

Hoe houd je als professional de focus op het kind wanneer de ouder het kind dwingt te kiezen voor één ouder?


Mijn bijdrage: Waarom verliezen kinderen het contact met 1 van hun ouders na de scheiding?

PASG 2019 Conference


Dit jaar is onze jaarlijkse bijeenkomst gehouden in

Philadelphia. Drie dagen: van 12 tot en met 14 september.

Aanmelden kan via deze link.

Naast alle mooie sprekers, die zoveel hebben bijgedragen aan erkenning van ouderonthechting en dat nog doen, heb ik een praatje mogen houden over mijn onderzoek naar emoties

fVAS jaarcongres 2019


HERKEN OUDERONTHECHTING.

Op dit jaarlijkse congres mag ik beide dagen een workshop geven over ouderonthechting.

 

"Tijdens de workshop neem ik u mee in het herkennen van de signalen van ouderonthechting en het onderscheiden van ouderonthechting van die situaties waar er gegronde redenen zijn voor de omgangsbelemmering."

Kind – en scheidingscongres 2019Het kind- en scheidingscongres 2019 staat bijna voor
de deur. Op 14 juni 2019 vindt het congres plaats in het
Academisch Genootschap Eindhoven aan de Parklaan 93
te Eindhoven. Naast de mooie ligging en het gratis
parkeerterrein bieden wij een uitstekend programma
voor professionals.Interview Vrij NederlandOuderonthechting is een groeiend probleem, en overheidsinstanties schieten tekort.

Omgang met beide ouders na scheiding is in basis in het belang van het kind; de koninklijke weg is dat niet. Als het kind door een ouder gemanipuleerd wordt, weten hulpverleners vaak niet wat te doen, ze weten niet te achterhalen wat achter de voordeur gebeurt en zijn vaak handelingsverlegen. Dat moet veranderen. Er is meer kennis nodig van de dynamiek van ouderonthechting. Er is meer samenwerking nodig tussen de juridische en sociale professionals, de nadruk moet niet langer liggen op het juridische vlak. De focus moet meer op de individuele ouders liggen, misschien niet per se op hun communicatie. Dank aan André Rouvoet voorzitter van Scheiden zonder Schade voor de heldere toelichting.

Save-the-date: 26 februari 2019

Theaterseminar Scheiden

Stadsschouwburg Amsterdam


Professionalisering op artistieke wijze. Accreditatie is aangevraagd.


Onder de noemer Voorstelling van Zaken wordt op 26 februari in de middag een theaterseminar georganiseerd in de stadsschouwburg in Amsterdam. Voorstelling van Zaken is een ‘theatraal debat’ waar professionele topacteurs scènes spelen die de opmaat zijn voor debat. Deze debatten spelen zich af tussen deskundigen die dagelijks met de problematiek van scheiden en de gevolgen daarvan, vooral voor kinderen, te maken hebben. Het seminar is een artistieke vorm van deskundigheidsbevordering.

De voorstelling is bedoeld voor alle professionals die betrokken (kunnen) zijn bij scheidingen. Na de voorstelling zal er ruim gelegenheid zijn om te netwerken en te 'speeddaten', zodat uitwisseling van ideeën en ervaringen kan plaatsvinden. Eerdere edities van dit theaterseminar over ‘zorg’ en ‘pensioen’ zijn te zien op www.voorstellingvanzaken.nl. Deze voorstellingen waren geaccrediteerd en ook voor de voorstelling over scheiding is accreditatie aangevraagd bij de diverse registers.

De voorstelling is eenmalig en het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u alvast een kaartje reserveren kan dat door te mailen naar bbconsult@vdbeekvanbasten.nl. De ticketprijs bedraagt 110 euro. Op een later moment volgt het uitgewerkte programma, inclusief gespreksdeelnemers en acteurs.

Platform Scheiden zonder Schade


Op 20 september 2018 is het platform samengekomen om uitoering te gaan geven aan de agendaplannen, zoals opgenomen in de agenda voor actie. Ik ben blij dat ik zo bij kan dragen aan een Nederland waar de kinderen onbelemmerd van beide ouders mogen houden. Ook na scheiding.

PAGS bijeenkomst in Stockholm


Op 24 en 25 augustus had de internationale onderzoeksgroep haar jaarlijkse bijeenkomst in Stockholm.

Zoveel herkenning in aanpak en zoveel geleerd, de batterij is weer opgeladen!

UItspraak tuchtraad NIP


Psycholoog met persoonlijke relatie tot stiefmoeder berispt: meisje van gescheiden ouders is behandeld als volwassene, moeder met gezag is niet geïnformeerd, informatie gedeeld met het meisje waardoor het loyaliteitsconflict toenam.

NPO 1 Eén Vandaag: uitzending over het belemmeren van omgang na een scheiding: sancties.


Gescheiden ouders moeten gedwongen kunnen worden zich aan de omgangsregeling met hun kinderen te houden. De regels moeten strikter worden nageleefd en desnoods horen wetten te worden aangescherpt.


Ik mocht in de uitzending bij één vandaag mijn bijdrage leveren.

U kunt de uitzending hier  terugluisteren.

Nieuws in Nederland

Agenda voor actie van dhr. Rouvoet

Brief aan de Tweede Kamer door dhr. Dekker (minister  Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Naar aanleiding van de agenda voor actie van dhr. Rouvoet heeft het ministerie de volgende stappen aangekondigd in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Belangrijke punten in de agenda.

Belangrijke punten in de brief: 

  • Het frustreren van omgangsregelingen kan  leiden tot strafbare onttrekking aan wettig gezag (artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht). Het nieuwe strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie houdt in dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging.
  • We weten dat het voorkomt dat een ouder zijn kind opzet tegen de andere ouder, met als doel dat het kind een belastende verklaring (bij de rechter) aflegt. Het is uiteraard schrijnend als een kind niet vrijelijk zijn mening kan geven.

Tijdens de evaluatie van de schottenaanpak georganiseerd door rechter C. van Leuven, heb ik mogen toelichten hoe het proces van ouderonthechting eruit ziet. Rust bij scheiding-als in rust dat de omgang van een kind met de uitwonende ouder tijdelijk wordt stopgezet- werkt niet.

De schottenaanpak creeërt een andere soort rust: schotten tussen ouders zodat die elkaar niet meer hoeven te spreken (of ruzie kunnen maken). Tegelijkertijd wordt aan omgang met beide ouders gewerkt. Deze aanpak past perfect bij de gezinsinterventie!

Evaluatie Schottenaanpak Paleis van Justitie Den Bosch 16-4-2018

Divorce Challenge en Scheiden zonder Schade 22 februari 2018

Tijdens de bijeenkomst op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet de uitkomsten van de divorce challenge bijeenkomsten en de bijeenkomsten Scheiden zonder Schade bekend gemaakt in een agenda voor actie. Prinses Laurentien heeft een mooi betoog gehouden over de rechten van het kind van gescheiden ouders.

André heeft aangegeven dat het belangrijkste is dat er meer erkenning en herkenning van ouderonthechting (door hem benoemd als ouderverstoting) komt.

Dat is goed nieuws en een mooi begin voor verandering!

52 stemmen voor het kind: mijn stem tegen kindermishandeling

Stop ouderonthechting!

Het nieuwe scheiden doe je samen

Mini-Symposium

24-10-2017

Bergen op Zoom

Over het recht van elk kind om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ouderonthechting is een proces waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder beschadigt of verbreekt. Dit kan ontstaan door scheiding en/of onder andere omstandigheden.

European Association of

Parental Alienation Practitioners

Inaugural Meeting July 11th, 2017

Charles University

Prague

Als lid van de European Association of Parental Alienation Practitioners mag ik op onze eerste bijeenkomst in Praag mijn collega's op de hoogte brengen van mijn huidige onderzoeken.

Deze bijeenkomst is een mooie kans om middels internationale samenwerking bij te dragen aan een wereld waar kinderen het recht hebben om onbelemmerd van beide ouders te houden. Ook na een scheiding.

Echtscheiding als je wereld zich splitst.

Kind in de knel 2.

Symposium

27-1-2017

Ede

Het Recht van het Kind om Onbelemmerd van Beide Ouders te Houden, ook na Scheiding

Herkenning, Lange Termijn Effecten en de Rol van de Samenleving bij Triangulatie

Schattingen geven aan dat tussen de 10 en 20 procent van de kinderen na een scheiding gezogen wordt in triangulatie: coalitievorming met één ouder en buitensluiting van de andere ouder, oftewel Parental Alienation Syndrome (PAS). Een review van veertig jaar internationaal onderzoek naar vechtscheidingen en PAS (dit jaar door mij uitgevoerd) laat zien welk coalitie-gedrag (zowel covert als overt) leidt tot PAS en welke langetermijn gevolgen dit heeft op het (volwassen) kind. Dit review laat ook zien dat de coalitie-ouder (of –familie) niet als enige verantwoordelijk is voor PAS. In deze lezing ga ik in op de conclusies vanuit de review en mijn onderzoeken in Nederland: hoe kan coalitie-gedrag herkend worden; welke lange termijn gevolgen van PAS zijn aangetoond; hoe spelen wij als samenleving (onze cultuur, onze waarden en normen) een rol hierin; en wat is de relatie tussen het gedrag van gescheiden ouders en band met hun kinderen.


Als je ex je kind(eren) tegen je opzet – Lezing psycholoog Heleen Koppejan- Luitze, oktober 2016 (organisatie SPS-NIP OU)

Lezing

25-10-2016

Utrecht

‘Mijn kinderen zijn mijn alles, de gedachte dat ik ze zou moeten missen, vond ik onverdraaglijk’, ‘Dat mijn dochter door mijn nieuwe partner geadopteerd zou worden, voelde als een completer gezin’, ‘Mijn zoon moet niets van die Russische hebben’.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden