Professionals

Professionals

Bent u rechter - advocaat - psycholoog - psychiater -

hulpverlener - arts - onderwijzer - of anderszins professioneel betrokken?

Ik deel mijn kennis  over ouderonthechting graag middels:

  • training in het herkennen van ouderonthechting;
  • presentatie aan uw team;
  • lezing op uw symposium of congres;
  • casu√Įstiekbespreking (hulpverlening √©n advocatuur);
  • interdisciplinaire samenwerking.


Onderwerpen training

Inhousetraining

Trainingsdata


Onderzoek ouderonthechting / bijzondere curator

Ouders kunnen via u zowel een documentenonderzoek als een gezinonderzoek aanvragen. Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag of er sprake is van het proces van ouderonthechting en zo ja in welke mate.  Aanvullend worden aanbevelingen gedaan voor interventie.

Het rapport wordt opgesteld op basis van de bevindingen bij alle gezinsleden, mede afgezet tegen wetenschappelijk onderderzoek.* mijn kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en mijn ervaringen in mijn praktijk.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden