Nascholing

Nascholing

Complexe Omgangsproblematiek

Informatie over het trainingsinstituut


  Het trainingsinstituut Hechtscheiden is CRKBO geregistreerd.

                           In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven
                           die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort                                     Beroepsonderwijs.

                           Het trainingsinstituut Hechtscheiden voorziet in kennisoverdracht over                                       complexe scheidingen en complexe omgangsproblematiek.


  De modulaire nascholing is geaccrediteerd door

  1. het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  2. het SKJ jeugdregister
  3. en wordt erkend door de vFAS


  De nascholing wordt gegeven door Heleen Koppejan-Luitze MSc. (psycholoog NIP), zij:

  • is cum-laude afgestudeerd op complexe omgangsproblematiek, en heeft bij de Universiteit Utrecht een promotietraject gevolgd;
  • heeft een eigen praktijk waar zij ouders en kinderen begeleidt bij complexe omgangsproblematiek en volwassenen begeleidt die een complexe scheiding van hun ouders in hun jeugd hebben meegemaakt;
  • biedt supervisie aan professionals die worstelen met eigen casuïstiek.
  • is vanwege haar specifieke kennis o.a. gevraagd om deel te nemen aan het Platform Scheiden zonder Schade en door de minister Dekker van Rechtsbescherming benoemd als lid van het Expertteam Ouderverstoting, dat in 2021 zijn rapport aan de minister heeft uitgebracht.


  De nascholing is gebaseerd op actueel wetenschappelijk onderzoek van 400+ publicaties; op eigen onderzoek; én op jarenlange praktijkervaring opgedaan binnen de praktijk Hechtscheiden.


  Onderstaand is wat de professor Nele Jacobs hierover schrijft:

  Het geeft enorm veel voldoening en plezier om te zien hoe Levenslooppsychologie-alumni zoals Heleen Koppejan zich verder ontwikkelen tot experten op specifieke gebieden zoals ouderonthechting. 

  Achtergrond nascholing complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting


  Na een scheiding kan een situatie ontstaan waarbij de uitvoering van de zorgregeling moeizaam verloopt. Het kind of de ouder kan aangeven dat het kind niet graag, of in het geheel niet meer, naar de andere ouder wil, en ouders kunnen juridische procedures starten over de zorgregeling en/of gezag. Dit heet ook wel complexe omgangsproblematiek.

  Doel van de nascholing, doelgroep en toelatingseisen


  Het doel van deze nascholing is om u als professional adequate handvatten te bieden om uw cliënten te ondersteunen bij casuïstiek waar de uitvoering (of totstandkoming) van de zorgregeling tot problemen leidt. De problematiek kan heel complex zijn; zo kunnen ouders of kinderen bijvoorbeeld aangeven dat er een gegronde reden is (als mishandeling), of juist dat er sprake is van een loyaliteitsprobleem, of ouderonthechting (ook wel ouderverstoting, of oudervervreemding genoemd).


  I
  n deze nascholing wordt geleerd hoe u de verschillende dynamieken kunt herkennen en in kaart brengen, en hoe u vanuit deze kennis voor kunt sorteren op passende hulp voor ouders en kinderen.


  Deze nascholing richt zich specifiek op (juridisch en psycho-sociale) professionals die werken met complexe scheidingen waar de zorgregeling problematisch verloopt
  (zowel in het vrijwillig als het gedwongen kader).


  Voor de basismodules geldt als toelatingseis een HBO werk- en denkniveau en betrokkenheid als professional bij casuïstiek met complexe omgangsproblematiek. 
  U kunt zich voor de verdiepingsmodules aanmelden als u de basismodules heeft gevolgd.

  Accreditatie SKJ

  De modules (ieder apart) zijn geaccrediteerd met totaal 23 punten in de categorie Formeel Leren- Scholing.

  Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ210647

  Geaccrediteerde punten totaal:                                                                     


  Basis B1 herkenning en dossieropbouw:                                                         

  Basis B2 achtergrond en basisinterventies:                                                   

  Verdieping V1 dossieropbouw:       

  Verdieping V2 interventies:           

                          23.00

                    5.00

   5.00

  6.50

             6.50


  Accreditatie NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog
  (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

  De basis en verdiepingsmodules tezamen zijn geaccrediteerd met totaal 
  42 punten. 

  Erkenning vFAS

  De basis en verdiepingsmodules zijn erkend; de cursussen voldoen aan de criteria en de vFAS kent er derhalve vaardighedenpunten aan toe.


  Totaal:


  Basis B1 herkenning en dossieropbouw:

  Basis B2 achtergrond en basisinterventies:

  Verdieping V1 dossieropbouw 

  Verdieping V2 interventies 

                          14.00

                    3.00

   3.00

  4.00

             4.00


  Inhoud van de modules


  De modulaire nascholing Complexe Omgangsproblematiek omvat de volgende modules:


  Basis (B): kennisoverdracht:

  • B1: o.a. differentiëren tussen de verschillende dynamieken die onderliggend kunnen zijn aan complex verlopende zorgregelingen; herkennen van de signalen van ouderonthechting; opbouwen dossier (9 stappen-model; kwadrant ouderonthechting; protocol gedragsherkenning en dossieropbouw).
  • B2: o.a. verdieping: de motieven van loyaliteitsbeïnvloeding door ouders (of derden); ouderonthechting in Nederland; juridische achtergrond; rapport expertteam ouderverstoting; en het selecteren van passende interventies.


   Verdieping (V): het geleerde in de basismodules in praktijk brengen:

   Vooraf aan beide modules wordt door de deelnemer een huiswerkopdracht ingeleverd van een eigen casus waar omgangsproblematiek speelt. Dit huiswerk wordt vooraf aan de bijeenkomsten nagekeken en van commentaar voorzien. Tijdens de bijeenkomsten worden de casussen integraal ingepast bij aanvullende theorie en wordt geoefend met iedere casus. De deelnemer ontvangt het commentaar na iedere bijeenkomst per mail en krijgt (bij een onvoldoende) éénmaal de gelegenheid om het huiswerk te verbeteren met het commentaar en de opgedane kennis tijdens de bijeenkomst. 

   • V1: o.a. het opstellen van een rapport met het 9 stappen-model, de kwadrant ouderonthechting, en het protocol gedragsherkenning. Aanvullende theorie.
   • V2: o.a. het bepalen van de interventie passend bij ouders en kinderen in de specifieke casus; oefenen met gesprekstechnieken. Aanvullende theorie.   Studiemateriaal

   Na het volgen van beide basistrainingen (B1 en B2) ontvangt
   iedere 
   deelnemer een uniek boek met actuele wetenschappelijke

   en juridische onderbouwing en praktijkvoorbeelden 

   (herschreven in 2022).

   Dit boek dient tevens ter ondersteuning voor het volgen van de

   verdiepingtrainingen.

   Daarnaast ontvangt de deelnemer:

   • een protocol waarmee de signalen van ouderonthechting
    inkaart gebracht kunnen worden;
   • én een protocol waarmee een verslag- of dossieropbouw
    opgesteld kan worden.
   De kosten van de modules (vrijgesteld van BTW)


   De basismodules B1 en B2:  265,-

   voor beide modules, dit is inclusief thee, koffie, lunch en snacks.

    

   De verdiepingsmodules V1 en V2: 415,-

   voor beide modules, dit is inclusief thee, koffie en snacks en de toetsing van de huiswerkopdrachten.

   Trainingsdata en tijdsduur basis en verdieping en aanmeldprocedure

    

   Basismodules (2 aansluitende dagdelen).

   De basismodules vinden doorgang bij minimaal 8 personen.


   Voorjaar (I) 2024 VOL/AFGEROND

   • Vrijdag 01 maart 2024 (9.30-16.30 uur)


   Voorjaar (II) 2024 

   • Donderdag 20 juni 2024 (9.30-16.30 uur) VOL!


   Najaar (III) 2024

   • Vrijdag 8 november 2024 (9.30-16.30 uur)


   Verdiepingsmodules (2 separate middagen) 

   Voor de verdiepingsmodules is de toegangslatingseis dat B1 en B2 zijn gevolgd.

   De verdiepingsmodules vinden doorgang bij minimaal 6 personen. 


   Voorjaar (II) 2024 VOL!

   • V1: Vrijdag 05 april 2024 (13-17 uur)
   • V2: Vrijdag 19 april 2024 (13-17 uur)


   Voorjaar (III) 2024 VOL!

   • V1: Vrijdag 31 mei 2024 (13-17 uur)
   • V2: Vrijdag 14 juni 2024 (13-17 uur)


   Najaar (IV) 2024

   • V1: Vrijdag 20 september 2024 (13-17 uur)
   • V2: Vrijdag 4 oktober 2024 (13-17 uur)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   ja
    
    

   VOORWAARDEN AANMELDING


   Aanmelding

   U kunt zich aanmelden door het formulier hiernaast in te vullen. Uw aanmelding wordt definitief ingeschreven wanneer u de factuur heeft voldaan.


   Verhindering 

   Als u zich heeft ingeschreven, kunt u tot 4 weken vóór aanvang van de geplande datum annuleren tegen 45,00 euro annuleringskosten.
   Bij annulering korter dan 4 weken voor de geplande datum vindt geen restitutie plaats.

   Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger kosteloos van harte welkom, u kunt dit tot de dag vóór de geplande datum aanvangt per mail aangeven.


   Definitieve doorgang van de nascholing

   De basistraining vindt definitief plaats bij minimum 8 deelnemers.

   De verdiepingstraining vindt definitief plaats bij minimum 6 deelnemers.
   Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, of indien de docent door persoonlijke omstandigheden, dan wel in verband met eventuele wettelijke maatregelen (zoals Coronamaatregelen), niet in staat is tot het geven van de nascholing, komt u in aanmerking voor het volgen van de training op een andere datum.


   Door middel van uw inschrijving, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


   Nadat u het formulier (hiernaast)  hebt ingevuld, ziet u een kort bericht verschijnen dat het in goede orde is verzonden, u krijgt geen automatische bevestigingsmail. U zult daarna z.s.m. een inhoudelijke bevestigingsmail met factuur ontvangen.


   De locatie waar de training wordt gegeven

   De training wordt in principe gegeven in de Rijper Eilanden: Zuiddijk 2a -1483 MA  De Rijp.

   In deze locatie maken we gebruik van een prachtige ruime zaal met een landelijk uitzicht.


   Hotel De Rijper Eilanden ligt aan de ingang van het prachtige dorp De Rijp, langs de N244, 7 km van afslag 6 op de A7.

   ·    Afslag 6 van de A7

   ·    N244 in de richting van Alkmaar volgen.

   Na 7 km ziet u het hotel op de linker hoek van de stoplichten bij De Rijp.

   Vanuit de richting van Alkmaar, ligt het hotel op de rechterhoek van de stoplichten bij De Rijp.  Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (gratis parkeren).


   Per bus kan de trainingslocatie bereikt worden met de bussen: 123 en 301 (halte Julianalaan, De Rijp) De halte is op 500 m afstand (7 minuten lopen) van de trainingslocatie.

   Vanuit Amsterdam (via Purmerend) kunt u met EBS bus nummer 301 het hotel bereiken.

   Vanuit Alkmaar Centraal Station kunt u met Connexxion bus 123 het hotel bereiken.


   Als u wilt overnachten in de Rijper Eilanden, dan kunt u gebruik maken van een speciale kortingsregeling als u bij u reservering opgeeft dat u de training ouderonthechting volgt.

   Waardering training

   De deelnemers aan de trainingen geven al jaren achtereen een gemiddeld 8.8 om de training te waarderen.

    

   Enkele reacties van deelnemers op mijn training:


   21-10-2023En hier heb ik als jurist nog zoveel te leren.
   Bedankt 🙏 voor de kansHeleen Koppejan. Jouw wetenschappelijke handvaten en inzichten zijn onwaarschijnlijk leerrijk. Fier op mijn eerste stap met certificaat.


   13-9-2023vandaag met de kindercoaches van team Complexe Scheidingen Almere en team Complexe Scheidingen Zwolle de training ouderonthechting gevolgd(voor mij een update). Trots om te zien wat we al weten maar ook blij met de verdieping dieHeleen Koppejanaan kon brengen. blij met het boek als aanvulling op de eerdere reader.


   7-9-2023Echt een aanrader deze training! Ik heb hem zelf ook gedaan. Het boek is zeer prettig leesbaar en makkelijk om dingen in terug te vinden.


   26-5-2023Vandaag, op de#dagvanhetgescheidenkind mocht ik de tweede en tevens laatste verdiepingstraining Ouderonthechting volgen bij in de Rijp... Het waren twee fijne middagen die voorbij zijn gevlogen en ik heb weer veel mogen leren. DankjewelHeleen Koppejan voor je bevlogen en inspirerende kennisoverdracht! 🙏🏼


   26-5-2023: Vandaag heb ik de tweede en tevens laatste verdiepingstraining specialisatie Ouderonthechting gevolgd. Dank Heleen Koppejanvoor de bevlogen en inspirerende manier waarop je jouw waardevolle kennis en vaardigheden hebt gedeeld. 

   23-5-2023Een heerlijke dag samen met het Konfia team en Heleen Koppejan. De basis opleiding ouderonthechting was precies wat we als team nodig hadden! Zeer informatief en direct toepasbaar in de praktijk.

   23-5-2023: Zoveel nieuwe inzichten, zo een essentieel onderwerp! Aan de slag


   13-1-2023Hele inspirerende en leerzame dag gehad! Dank Heleen Koppejan voor alle bruikbare informatie, interventies en je mooie boek. Een aanrader voor mijn netwerk om de training te gaan volgen.#ouderonthechting

   13-1-2023Ik raad het iedereen aan om deze training Specialisatie Complexe Omgangsproblematiek te gaan volgen. Zet het kind centaal!! Dank Heleen Koppejan voor je inspiratie en betrokkenheid!!

   13-1-2023Specialisatie Complexe Omgangsproblematiek door Heleen Koppejan! #aanrader#complexeechtscheiding#jeugdzorg#herkennen#erkennen#normaliseren


   3-12-2022Vorige vrijdag hadden we een heel boeiende vormingsdag met HELEEN KOPPEJAN. rond OUDERONTHECHTING bij scheiding. We, Anne Pyck en ikzelf zijn heel blij dat we het groepje van mensen in Vlaanderen die over deze uiterste belangrijk problematiek kennis hebben konden laten groeien. Volgend jaar organiseren we zeker ook de verdiepingsdagen. Interesse? Lees er meer over /schrijf je alvast in want de plaatsen zijn beperkt :https://lnkd.in/dqaEXYSW .
   Stuur ons een bericht als je interesse hebt in de basisvorming. Ook daarvan is een nieuwe editie voor 2023 in de maak.#echtscheiding#ouderonthechting.#hechtscheidenAnne PyckHeleen Koppejan


   15-11-2022In oktober heb ik: Ouderonthechting, Modulaire Specialisatie Complexe Omgangsproblematiek bij Heleen S. Koppejan-Luitze MSc afgerond. Ik heb ontzettend veel geleerd en ben nog steeds aan het leren.


   25-10-2022: OUDERONTHECHTING GAAT ONDER JE HUID ZITTEN. Als kind groeide ik in de jaren '80 en'90 op in een (complexe) echtscheidingsituatie waarin rechtspraak, hulpverlening en begeleiding van ouders en kinderen niet te vergelijken waren nu. Wat door de jaren heen niet is veranderd, is de impact van een complexe scheiding.
   Onlangs ontving ik de beoordeling van mijn eindrapport Modulaire Specialisatie Complexe Omgangsproblematiek.
   Ik leerde van Heleen Koppejan om gedegen onderzoek te doen. Om te herkennen, erkennen én te normaliseren van gedragingen voortvloeiend uit deze problematiek. Daarnaast leerde ik deze observaties accuraat en onderbouwd te rapporteren.
   Het cijfer 9 staat voor een succesvolle afronding van deze specialisatie, maar is ook een beetje persoonlijk ❤️.
   Ik raad mijn collega's aan zich te verdiepen in deze materie.


   5-7-2022Kennis over het thema ouderonthechting/ verstoting is een must is voor Jeugdbeschermers. BinneBureau Jeugdzorg Limburg zijn inmiddels al heel veel collega's geschoold door Heleen Koppejan , een echte aanrader. De cursus geeft veel inzichten in de dynamiek rondom een complexe echtscheiding, leert ons signalen te (h)erkennen en door een andere bril te kijken.


   2-6-2022Een ouder is geen dader, maar maakt wel een slachtoffer”. Deze riep veel bij me op. En zo waren er nog een aantal. Wanneer informatie en uitspraken blijven nazinder en prikkelen, dan weet je dat je geraakt en geïnspireerd bent. En dat is toch telkens de bedoeling van een training. Dank jHeleen Koppejan om me te prikkelen met jouw kennis en visie! En me uit te dagen om te blijven kritisch reflecteren over mijn werk, mijn visie en over alle methodieken en hoe deze naast elkaar kunnen en moeten blijven bestaan.

   en:

   Vandaag nam Heleen Koppejan ons mee in haar basistraining rond "Ouderonthechting". Op een bevlogen en pittige manier wist ze ons technieken aan te leren om dit beter te herkennen en interventies aan te reiken om ouders en kinderen te ondersteunen.
   En dat in een gezellig lokaal in de mooie omgeving van de Kluizerij ( Affligem), waarbij de innerlijke mens gesterkt werd door een lekkere en gezonde lunch in de buitenlucht.
   Inspirerend !


   17-05-2022: Gister een razend leerzame dag met het team gehad! De workshop van Heleen Koppejan was heel interessant met fijne concrete tips die we in praktijk gaan brengen!

   en 17-05-2022Gisteren heeft Veilig Thuis een verhelderende workshop gevolgd over Ouderonthechting van Heleen Koppejan! Waarin centraal werd gesteld dat ieder kind het recht heeft om onbelemmerd van beide ouders te houden, ook na een scheiding. Heb na de workshop energie, inspiratie en motivatie gekregen om met haar aanpak en tips aan de slag te gaan! Dank Heleen!


   11-3-2022Als therapeut begeleid ik vaak echtscheidingen samen met familierecht-advocaten en of andere betrokkenen. Ouderverstoting of Ouderonthechting is iets waar ik regelmatig mee te maken krijg in mijn praktijk.
   Vandaag was daarom de training van Heleen Koppejan van ongelooflijke waarde.
   Iedereen die met echtscheidingsproblematiek te maken heeft zou deze training moeten volgen wat mij betreft. Dank je wel Heleen voor je heldere college, kennis, vertelkunst en overdracht van alles van waarden bij Ouderonthechting.


   13-1-2022Nog steeds heb ik baat bij het herkennen van de signalen van beginnende ouderonthechting uit de twee trainingen die ik heb gevolgd bij Heleen Koppejan. Een aanrader voor mediators, advocaten en scheidingscoaches en anderen die zich bezig houden met scheidingsproblematiek. Zeer verhelderend. Terecht dat het adviesrapport van het expertteam Ouderverstoting wordt aangehouden.


   12-1-2022Vandaar mijn oproep het rapport echt heel goed te lezen. Liefst nog eeen paar cursussen bij Heleen Koppejan volgen, en vragen. Heel veel vragen. Mensen die nieuwsgierig blijven doen hun werk beter op dit gebied is mijn ervaring.


   16-11-2021vandaag een ontzettend leerzame cursusdag over ouderonthechting gehad van Heleen Koppejan. wat een inspirerende vrouw! Een aanrader voor een ieder die hiermee te maken heeft in het werk!
   enZeker interessant en op een hele fijne manier gegeven! Dank Heleen Koppejan !


   5-11-2021: Vandaag een verdiepingstraining over ouderonthechting gehad.
   Wat een inzicht weer!
   Hoe ik als professional en hulpverlener gekleurd kan worden door onvolledige rapportages. Kunnen wij 100% achter de beschuldigingen staan die benoemt worden in rapportages? Het dossier wat is opgebouwd kan een ouder op een bepaalde manier neerzetten. De buitengesloten ouder staat dan al 5-0 achter.
   Wat een mooie manier om vanuit een frisse en nieuw perspectief naar de situatie te kijken. Door constant te reflecteren, door goed te luisteren naar beide verhalen en te blijven bij feiten zal er een zuiver rapport ontstaan. Op die manier kan er een eerlijk besluit gemaakt worden voor de kinderen en kan op de juiste manier omgang georganiseerd worden.
   Kinderen hebben recht op contact met beide ouders!
   Bedankt weer Heleen Koppejan 👌🏽
   #Ouderonthechting #loyaliteitsconflict #zuiverrapporteren #coalitiegedrag #buitengeslotenouder


   17-9-2021𝘖𝘶𝘥𝘦𝘳𝘰𝘯𝘵𝘩𝘦𝘤𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨.. 
   Wat een boeiend en helaas veelvoorkomend onderwerp binnen het werkveld maar ook binnen eigen ervaring als ik om mij heen kijk. Zelfs als moeder en kind van gescheiden ouders heb ik herkenbare thema’s voorbij zien komen.
   Deze problematiek zorgt ervoor dat er een enorm loyaliteitsconflict ontstaat bij kinderen van gescheiden ouders.
   Deze methodiek laat ons onder andere zien dat de kern vaak in de diepere laag van de ouders zit verborgen. Dat we door het aansluiten van de emoties en dit te erkennen er veel voorkomen kan worden.
   Energie heb ik ervan gekregen en veel inzicht en tools om in te zetten bij mijn gezinnen! Bedankt voor deze leerzame dag!! Heleen Koppejan


   7-9-2021#training#inspirerend#boeiend#noodzakelijk#en tegelijkertijd heel verdrietig


   29-7-2021: (Recommendations) Vandaag de training ouderonthechting van Heleen mogen ontvangen. Wat een bevlogen en deskundige trainster! Het is zeer duidelijk dat Heleen alle kennis en kunde in huis heeft om de cursist te boeien. Van begin tot einde geboeid geluisterd. Chapeau en heel erg bedankt!


   25-6-2021Wát weer een inspirerende verdiepingstraining over ouderonthechting door Heleen Koppejan! Over hoe je in plaats van meerzijdig partijdig zijn, respectvol kunt communiceren, over het duiden van signalen, gender-bias, feiten, interpretaties 'penarie jokjes' en nog heel veel meer!


   2-12-2020Schakel-Kracht organiseert al enkele jaren een symposium. Vanwege ons 5 jarig bestaan en door de beperkende maatregelen door Covid 19 hebben wij het symposium dit haar in een ander jasje gestoken.

   We hebben op woensdag 2 december de basistraining Specialisatie Ouderonthechting van Heleen Koppejan georganiseerd.
   Er waren professionals van verschillende zorginstellingen uit Zeeland en West-Brabant aanwezig bij deze training.
   Alle professionals die gezinnen na een scheiding begeleiden zouden kennis over ouderonthechting moeten hebben zodat zij de signalen beter herkennen.
   Wij hopen dat door het verspreiden van deze kennis meer kinderen en hun ouders geholpen kunnen worden en dat zo (ernstige) ouderonthechting voorkomen kan worden.


   23-10-2020Vrijdag een inspirerende workshop gevolgd bij Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een mooie start voor mijn onderzoek naar wat Psychodynamische Therapie kan betekenen voor mannen die met ouderonthechting te maken hebben.
   Deze workshop is een aanrader voor iedereen die veel te maken heeft met dit onderwerp. Dank aan Heleen voor haar uitgebreide reader en de heldere uitleg.


   29-9-2020Vandaag de cursusdag Ouderonthechting gevolgd en van begin tot eind geboeid geluisterd naar Heleen Koppejan. Deze dag mag zeker een vervolg krijgen !


   29-9-2020Vandaag de cursus Ouderonthechting van Heleen Koppejan gevolgd.
   Kennis met zoveel passie overbrengen motiveert en inspireert!

   Een aanrader!


   29-9-2020Gisteren een inspirerende trainingsdag gevolgd van Heleen Koppejan, herken ouderonthechting. Veel geleerd, waardoor we binnen deze, soms ingewikkelde problematiek, mensen weer verder kunnen helpen.

   Ik raad het ook aan een ieder aan. Heleen is inspirerend, gaat onder je huid zitten en blijft op een zeer positieve manier in je hoofd kleven. Mij geeft het kracht en moed om onderzoekend verder te gaan. Summa cumlaude geslaagd en chapeau voor Heleen Koppejan en alle andere disciplines zoals: hulpverleners, advocaten, rechters, politici, moeders, vaders en studenten etc. die openstaan om deze training te volgen.


   18-9-2020Vandaag waren we, toevallig, met een kleine delegatie Zeeuwse #SCHIP-behandelaren, Sofie Labens en Ingrid Verkamman aanwezig bij de training Specialisatie Ouderonthechting van en door Heleen Koppejan! Dank voor het delen van je kennis en je boek, Heleen!

   Het was een gezellige maar vooral leerrijke training die ik alle hulpverleners, die met ouders in scheiding werken, aanbeveel om vanuit de kennisoverdracht van Heleen Koppejan te weten en te leren wat het inhoudt! We kunnen en mogen onze ogen niet meer sluiten voor deze problematiek.


   18-9-2020Vandaag deel genomen aan de training " specialisatie ouderonthechting" door Heleen Koppejan. Dankjewel Heleen voor het delen van je kennis en ervaring. Een mooie kans erbij in de herkenning, de achtergronden, dossieropbouw en basis interventies. En dit alles in het belang van het kind!


   17-1-2020Training: Specialisatie ouderonthechting. Wat een leerzame dag, als coach zal ik nog beter in staat zijn om ouderonthechting te herkennen en weten hoe te handelen, zeer waardevol! Dank je wel Heleen Koppejan-Luitze


   21-12-2019Maandag jl. heeft een grote groep familierecht advocaten via het Gerard Hamer Instituut de vervolgcursus ouderonthechting van Heleen Koppejan gevolgd. Het was een zeer interessante een leerzame bijeenkomst, waarbij we hebben geleerd signalen van ouderonthechting te herkennen. Hierdoor kunnen wij als advocaten ook beter inspelen op situaties waarin dit zich voordoet.


   19-11-2019Mega interessante en leerzame training Ouderonthechting van Heleen Koppejan


   27-9-2019: 

   Wauw! 7 uur lang (incl n pauze natuurlijk) geboeid mogen luisteren naar deze psychologe die zó goed kan vertellen en uitleggen over loyaliteitsconflicten, stress, trauma's en ouderonthechting/vervreemding in (v)echtscheidingssituaties. Zoveel nieuwe inzichten gekregen voor in mijn werk! Mooi certificaat erbij. 

   Vandaag samen met mijn collega Joyce Heuts een interessante training over ‘ouderonthechting’ met Heleen Koppejan. 

   Trainingsdag ouderonthechting. Boeiend onderwerp en complexe problematiek. Veel te leren!

   Vandaag training van Heleen Koppejan mogen volgen, georganiseerd door Karlijn van Opdorp. Wat enorm waardevol 🙏🏻 Herkennen van ouderonthechting, een voorwaarde voor professionals die werken met kinderen van gescheiden ouders als je het ons vraagt.


   16-5-2019Gisteren voor het Gerard Hamer Instituut een zeer geslaagde cursus gegeven door Heleen Koppejan op het kantoor van Cleerdin & Hamer Advocaten LLP Almere. Maar liefst 28 advocaten waren aanwezig om zich te laten trainen in het erkennen en herkennen van de problematiek rondom ouderonthechting. Een serieus en ingrijpend probleem bij kinderen in een scheidingssituatie dat sinds korte tijd dankzij onder andere André Rouvoet op de politieke agenda staat en waar ook door Marsha Pinedo Oprichter Stichting Villa Pinedo al jaren aandacht voor wordt gevraagd. Het wordt tijd dat alle professionals die betrokken zijn bij scheidingssituaties dergelijke problematiek snel kunnen onderkennen en daarin interveniëren om kinderen hiertegen te beschermen.


   15-5-2019Gisteren een waardevolle en leerzame training gevolgd van Heleen Koppejan. Heb inzicht gekregen wat er precies gebeurt bij ouderonthechting en vooral ook hoe je het kan herkennen in een vroeg stadium. En ook wat eraan te doen. Een aanrader voor iedere hulpverlener die met scheidende ouders werkt.


   31-3-2019: De verdiepingstraining: 

   Dank je wel, Heleen Koppejan-Luitze, voor je inspirerende verdiepings-training over ouderonthechting. Dankbaar voor nieuwe inzichten die ik mag gebruiken om ouders en kinderen, maar ook de omgeving waartoe zij behoren, bewuster te maken van de schadelijke gevolgen die ontstaan bij kinderen wanneer die te maken krijgen met het proces van ouderonthechting.


   22-3-2019: wat een mooie dag weer, dank Heleen Koppejan


   24-1-2019: Een heel boeiende training gevolgd door Heleen Koppejan over ouderonthechting met mijn Home- start collega's. TOP


   6-12-2018: Ontzettend interessante training over 'Ouderonthechting' gevolgd bij Heleen Koppejan. Hard nodig dat professionals in ons werkveld die werken met gescheiden ouders hier kennis van hebben! #Psychologiepraktijk Hechtscheiden.


   15-11-2018: Training ‘Herken Ouderonthechting’ door Heleen Koppejan aan Ouderschap Bij Scheiding Jarabee. Onze aanwezige kennis nog stevigere handen en voeten gegeven dankzij de wetenschappelijke vakkennis die Heleen met ons heeft gedeeld!


   2-11-2018: Op een prettige wijze heeft Heleen haar expertise rondom ouderonthechting met ons gedeeld. Aan bod kwamen o.a. wat ouderonthechting is, hoe het kan ontstaan, wat het verschil is met oudervervreemding, waar je ouderonthechting aan kunt herkennen en welke interventies mogelijk zijn.

   Een training die mij als scheidingscoach zeer waardevolle en eigenlijk onmisbare informatie omtrent (beginnende) ouderonthechting heeft gegeven.

   Een training die ik andere professionals die met echtscheidingen en (beginnende) ouderonthechting te maken hebben zeker kan aanraden!

    

   2-10-2018: Vandaag deelgenomen aan de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan. Fantastische inhoud, bevlogen trainster en veel meegekregen om over na te denken.

    

   18-7-2018: Vandaag naar een zeer waardevolle training geweest van Heleen Koppejan. Er is zoveel onwetendheid rondom ouderonthechting en al helemaal wat de gevolgen zijn op langere termijn. Hoe kun je ouderonthechting herkennen en welke stappen kun je nemen? Deze informatie heb ik gemist tijdens toen ik het nodig had. Wij, de samenleving, mogen niet meer wegkijken!

    

   25-5-2018: Vandaag zeer interessante training gevolgd over "ouderonthechting" van Heleen Koppejan. Haar onderzoek, visie en aanpak bieden nieuwe aangrijpingspunten binnen complexe scheidingsproblematiek.

   En haar passie om kinderen daar vrij van te maken, werkt aanstekelijk!

    

   10-5-2018: Deel 2 van de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan-Luitze gevolgd en wat mij betreft verplichtte kost voor iedere hulpverlener. Want wat missen we nog veel signalen als het gaat om ouderverstoting. # PAS # ouderonthechting.


   23-4-2018 Inhouse Lindenhout: Super voor iedereen! Dank zij jou kunnen nog meer mensen kinderen helpen vrij te worden. Daar mag je heel trots op zijn, iets meer dan een beetje Heleen! Het was een zeer interessante training die je ons, jeugdzorgwerkers van Lindenhout gaf 23 april! Aan te bevelen voor iedereen!

    

   12-4-2018: Ben of ken jij een mediator, advocaat, rechter, gedragswetenschapper, orthopedagoog, pedagoog, jeugdzorgmedewerker of werk jij in een andere functie met ouders en kinderen in scheidingsproblematiek? Dan is deze training "Herken ouderonthechting" van @ Heleen Koppejan van grote waarde.

   Een zeer inspirerende dag gehad met een fijne groep professionele mensen die deze problematiek herkennen en erkennen. Nu de rest van NL nog!

    

   2-3-2018: Ontzettend leerzame dag gehad bij Heleen Koppejan! Een nieuwe missie is ontstaan: #OuderonthechtingStoppen!

   Aan alle professionals die te maken hebben met ouderonthechting: deze training is echt een aanrader! www.hechtscheiden.com

   Of klop eens bij mij aan om te sparren.

    

   3-11-2017: Vandaag de training Ouderonthechting bijgewoond. Veel geleerd. Ook geschrokken. Van de recente data van rechterlijke uitspraken waar voor het eerst over ouderonthechting/verstoting is gesproken. De relatief onbekendheid met het onderwerp. Meest bijgebleven? Zo veel.....maar ik kies deze:

   DE OPROEP: GEEN SCHULDIGE aan te wijzen, maar TE HELPEN.

   En: het kind zou moeten wonen bij de ouder die in staat is om het contact met de andere ouder tot stand te brengen.

   Dat vraagt vooropgesteld om kennis. Kennis rondom ouderonthechting (signalen, interventies, valkuilen), daarnaast vraagt het moed. Samen kunnen wij het verschil maken.

    

   2-10-2017: "Gisteren de waardevolle training gevolgd van Heleen Koppejan over ouderverstoting en ouderonthechting.

   Heftige onderwerpen, maar nog heftiger dat dit in scheidingssituaties voorkomt en er (nog!) niet veel aan gedaan wordt om het proces te stoppen.

   Als Kindbehartigers zetten we ons in voor het kind in de scheidingssituatie.

   We zijn alert op signalen van ouderonthechting en zullen de betrokken professionals hier ook informatie over verschaffen (of attenderen op de training van Heleen 😉)."

    

   2-10-2018: "Vandaag training Ouder Onthechting gevolgd bij Heleen Koppejan  Puzzelstukjes vielen op hun plaats! Wat verhelderend." (http://wqd.nl/ChRd)

    "Enorm waardevolle training gevolgd vandaag van Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een onderwerp waar mijns inziens heel Nederland nog te weinig van weet en over onvoldoende handvatten beschikt hier wat aan te doen.

   Fijn dat hier binnen de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zo veel aandacht aan wordt besteed".

   Algemene voorwaarden deelname training "Herken Ouderonthechting"


   Betalingstermijn: de factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de factuur vermelde rekening onder vermelding van het factuurnummer, of ten minste één week voorafgaand aan de trainingsdatum.


   Bedenktermijn: Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien u tijdens de bedenktermijn de aanmelding wilt annuleren, kan dat kosteloos.


   Annulering/verhinderingU kunt de cursus tot 4 weken voor aanvang van de cursus annuleren tegen 45,00 euro annuleringskosten. Bij annulering korter dan 4 weken voor de cursusdatum vindt geen restitutie meer plaats. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger van harte welkom. Indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, of indien de docent door persoonlijke omstandigheden, dan wel in verband met eventuele (Corona) maatregelen, niet in staat is tot het geven van de training, komt u in aanmerking voor het volgen van de training op een andere datum.


   Overig: op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Hechtscheiden van toepassing. Daarnaast zijn de kwaliteitsrichtlijnen Training Herken Ouderonthechting van toepassing. Beiden worden u toegezonden op uw verzoek.

   Bij inschrijving van de training verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.


   Copyright en eigendomsrecht: copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Psychologiepraktijk Hechtscheiden.


   Klachten: voor klachten over de training verwijs ik naar de pagina Klachtenregeling training Herken Ouderonthechting.

   Graag verwijs ik u ook naar*:

   PA (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

   Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

   Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

   De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

   De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

   Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

   Nascholing: voor informatie over de nascholingsmogelijkheden voor professionals

   Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

   Langetermijngevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

   Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

   * door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina