Training

Waarom een training Modulaire Specialisatie Ouderonthechting en voor wie?


Soms raken kinderen na een scheiding in een loyaliteitsconflict. Als professional kan u dan geconfronteerd worden met een kind dat aangeeft niet meer naar één van de ouders te willen gaan, terwijl u geen zwaarwegende redenen (als mishandeling) ziet om tot die beslissing te komen. Dan kan er sprake zijn van ouderonthechting. 
De modulaire training Specialisatie Ouderonthechting biedt u handvatten om ouderonthechting te herkennen en ouders en kinderen die ermee te maken krijgen te helpen.


De training "Herken Ouderonthechting", die aan de modulaire specialisatie training vooraf ging, is vanaf het najaar van 2017 (startmoment van de trainingen) aan ruim 250 collega's professionals (zowel juridisch en sociaal) gegeven.

De waardering van mijn training werd op een 8.8 gesteld. Het overkoepelende "commentaar" was gericht op de wens tot meer verdieping.

In navolging van dit commentaar, is de training aangepast en opnieuw SKJ geaccrediteerd.


Waarom zou u kiezen voor mijn training?

- én is SKJ geaccrediteerd.

 • Mijn training is gebaseerd op eigen onderzoek (momenteel als promovenda bij de UU);

- én op actueel wetenschappelijk onderzoek van 400+

  publicaties;

- én op ervaringen opgedaan binnen de praktijk

  Hechtscheiden;

 • Bij de basistraining hoort een reader met verdiepingsstof en actuele wetenschappelijke onderbouwing, bijgewerkt tot 2019;

- én een protocol waarmee de signalen van
  ouderonthechting in kaart gebracht kunnen worden;

- én een protocol waarmee een verslag- of
  d
ossieropbouw opgesteld kan worden.

 • Bij de specialistentraining krijgt u de methodieken uitgereikt waarmee u onderzoek kan doen en de interventie herstel ouderhechting gestalte kan geven.

Wat is ouderonthechting?

Ouderonthechting ontstaat als een ouder het kind beïnvloedt in zijn of haar loyaliteitsgevoel, zodanig dat het kind voelt dat het voor die ouder (de coalitie-ouder) moet kiezen. Het kind raakt daardoor onthecht van de andere ouder (buitengesloten ouder). Onthechte kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één ouder niet langer willen zien en sluiten deze ouder buiten. Bij ernstige ouderonthechting hebben de kinderen over die buitengesloten ouder geen goed woord over, maar kunnen geen zwaarwegende redenen voor deze buitensluiting geven. Maar het is niet alleen het gedrag van een coalitie-ouder dat maakt dat een kind onthecht. Ook kenmerken van het kind zelf en zijn of haar eigen bijdragen in deze afwijzing, maken dat ouderonthechting kan ontstaan. Ook situationele aspecten kunnen een rol spelen.

Welke modules kunt u volgen en welke toelatingseisen zijn er?


De modulaire training Specialisatie Ouderonthechting omhelst de volgende modules:


B: Basis:

Toelatingseis: werkzaam als professional (zowel sociaal als juridisch) met complexe scheidingssituaties.

 • B1: herkennen signalen ouderonthechting; opbouwen dossier (9 stappen-model; kwadrant ouderonthechting; protocol gedragsherkenning en dossieropbouw).
 • B2: achtergrond en basis-interventies (lichte en matige ouderonthechting).


V: Verdieping: oefenen met eigen casuïstiek:

Toelatingseis B.

 • V1: korte theoretische herhaling en toepassing 9 stappen-model; kwadrant ouderonthechting; protocol gedragsherkenning en dossieropbouw.
 • V2: korte theoretische herhaling en interventie milde en matige ouderonthechting.


Voor de gedragswetenschappers die zich verder willen specialiseren:


SD: Specialist Ouderonthechting: Documentenonderzoek met eigen casuïstiek:

Overige toelatingseis B & V.

 • SD: uitvoeren documentenonderzoek.


SG: Specialist Ouderonthechting: Gezinsonderzoek met eigen casuïstiek:

Overige oelatingseis B; V & SD

 • SG1: kwalitatief: gesprekstechnieken en het onderzoeksgesprek.
 • SG2: kwantitatief: het emotieonderzoek ouders en kinderen; uitsprakentest kinderen.
 • SG3: schrijven onderzoeksrapport.
 • SG4: rapportbespreking; voorstel interventie.


SI: Specialist Ouderonthechting: Interventie ernstige ouderonthechting:

Toelatingseis B; V; SD & SG.

 • SI1: wetenschappelijke onderbouwing interventie.
 • SI2: interventie ouders.
 • SI3: interventie kinderen. 
 • SI4: uitvoering her-meting ouders en kinderen en stagnatie interventie.


Niveau en SKJ accreditatie

De training is op basis van wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen. Deelnemers van de basis en verdiepingstraining kunnen op HBO niveau denken.

Gedragswetenschappers kunnen zich verder specialiseren in de specialistentrainingen.

De Specialisatie Ouderonthechting is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met totaal 109 punten in de categorie Formeel Leren- Training.

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ202938

Geaccrediteerde punten totaal:                                                                     


Basis B1 herkenning en dossieropbouw:                                                         

Basis B2 achtergrond en basisinterventies:                                                   

Verdieping V1 dossieropbouw (lichte en matige ouderonthechting):       

Verdieping V2 interventies (lichte en matige ouderonthechting):               

Specialist SD documentenonderzoek:                                                           

Specialist SG Gezinsonderzoek:                                                       

Specialist SI Interventie:     

                        109.00

                  4.50

 4.50

6.50

           6.50

10.00

38.50

38.50

Wat zijn de kosten en wat hoort bij de training?

 

De modules B1 en B2 (basis): 100,- euro per module (13-16 uur).

Ik bied ook een kortingsregeling aan: B1 en B2 aaneensluitend (10-17 uur):

 • U ontvangt dan 15 euro korting en betaalt dan geen 200,- maar 185,- euro.

Hierbij is de lunch inbegrepen.

 

De modules V1 en V2: 130,- euro per module (13-17 uur).

Hierbij is het nakijken van de huiswerkopdracht inbegrepen.

 

Als u meer informatie wilt over de inhoud, de bijlagen, de toelatingseisen en de kosten van de specialisatie modules kunt u mij mailen.

Waar wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven in de Rijper Eilanden: Zuiddijk 2a -1483 MA  De Rijp.


Hotel De Rijper Eilanden ligt aan de ingang van het prachtige dorp de Rijp, langs de N244, 7km van afslag 6 op de A7.

·    Afslag 6 van de A7

·    N244 in de richting van Alkmaar volgen.

Na 7 km ziet u het hotel op de linker hoek van de stoplichten bij De Rijp.

Vanuit de richting van Alkmaar, ligt het hotel op de rechterhoek van de stoplichten bij De Rijp.

Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (gratis parkeren).


Per bus kan de trainingslocatie bereikt worden met de bussen: 123 en 301 (halte Julianalaan, De Rijp) De halte is op 500 m afstand (7 minuten lopen) van de trainingslocatie.

Vanuit Amsterdam (via Purmerend) kunt u met EBS bus nummer 301 het hotel bereiken.

Vanuit Alkmaar Centraal Station kunt u met Connexxion bus 123 het hotel bereiken.De trainingsdata staan onderaan de pagina vermeld.

Tijdsduur van de training:Inhouse training

Voor een inhouse training maak ik een offerte op aanvraag. Inhouse trainingen kunnen in delen worden opgedeeld. Voor de juridische collega's: bij eerdere aanvragen is een dagdeel door de IMFO met 3 punten geaccrediteerd.

 

Inhouse trainingen zijn/worden gegeven aan:

Elker

Koerhuis en Kersten Advocaten

Buch

Lindenhout

Kindbehartigers

Pro-persona

Oostlander Verhoeven advocaten

Jeugdbescherming Gelderland

Succesvolscheiden Nederland

Kwadraad

Jarabee

Mindkorrelatie

Homestart

vFAS

Doelstellingen training.


Na de basismodules B1 en B2 en met behulp van de bijbehorende protocollen kan de deelnemer:


 • Benoemen hoe de hechting van kinderen met hun ouders tot stand komt.
 • De kenmerken van het proces van ouderonthechting beschrijven en herkennen: het 9 stappen-model.
 • Onderscheid maken tussen oudervervreemding en ouderonthechting.
 • Het gedrag van de ouders en de kinderen signaleren en beschrijven.
 • De thema's van de wens tot minder of geen omgang signaleren en beschrijven.
 • De omstandigheden waarbinnen het proces van ouderonthechting tot stand is gekomen signaleren en beschrijven.
 • De lange termijn effecten van ouderonthechting beschrijven.
 • Systematisch een dossier of processtuk opstellen en onderbouwen.
 • Werkdocumenten en meldcode toepassen.


Na de verdiepingstraining V1 en V2 en met behulp van de bijbehorende reader Herken Ouderonthechting (met daarin de relevante wetenschappelijke publicaties) heeft de deelnemer verder geoefend met de theorie en eigen casuïstiek en kan de deelnemer binnen de eigen casuïstiek:


 • Een verslag opstellen conform protocol verslaglegging.
 • Differentiëren tussen de dynamiek vechtscheiding en ouderonthechting.
 • Het kwadrant van ouderonthechting toepassen en de mate van ouderonthechting herkennen.
 • De wetgeving in ouderonthechtingszaken mee laten wegen.
 • Differentiëren welke interventie bij milde en matige ouderonthechting ingezet dient te worden.


Na de specialistenmodule D: documentenonderzoek, kan de gedragswetenschapper, dan wel voor eigen casuïstiek, dan wel in opdracht van instanties:


 • De signalen van ouderonthechting in onderliggende documenten van eerder betrokken professionals groeperen, zodanig dat de onderzoeksvragen beantwoord worden en hiervan een documentenverslag schrijven.
 • De onderzoeksvragen beantwoorden:
 •    Onderzoeksvraag 1: is er sprake van ouderonthechting of oudervervreemding?
 •    Onderzoeksvraag 2: is er sprake van het proces van ouderonthechting?
 • Specifieke onderdelen binnen het verslag wetenschappelijk onderbouwen.
 • Voorstellen doen van mogelijke interventies, óf een aanbeveling doen van een gezinsonderzoek.
 • Bepalen of de meldcode ingezet dient te worden.


Na de specialistenmodule SG: gezinsonderzoek, kan de gedragswetenschapper, dan wel voor eigen casuïstiek, dan wel in opdracht van instanties:

 • Het onderzoeksgesprek (kwalitatief) voorbereiden en uitvoeren.
 • Het emotieonderzoek (kwantitatief) uitvoeren.
 • Het onderzoeksverslag opstellen en terugkoppelen.


Na de specialistenmodule SI: interventie herstel ouderhechting, kan de gedragswetenschapper, dan wel voor eigen casuïstiek, dan wel in opdracht van instanties:

 • SI1 de wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek herkennen en toepassen.
 • SI2 de interventie voor de ouders voorbereiden en gestalte geven.
 • SI3 de interventie van de kinderen voorbereiden en gestalte geven.
 • SI4 de her-meting ouders en kinderen uitvoeren en stagnatie interventie herkennen en oplossen.


Welk eindcijfer geven de deelnemers op mijn training?

De deelnemers aan de trainingen geven al jaren achtereen een 8.8 gemiddeld.

 

Enkele reacties van deelnemers op mijn training:


22-3-2019: wat een mooie dag weer, dank Heleen Koppejan

 

24-1-2019Een heel boeiende training gevolgd door Heleen Koppejan over ouderonthechting met mijn Home- start collega's. TOP

 

6-12-2018: Ontzettend interessante training over 'Ouderonthechting' gevolgd bij Heleen Koppejan. Hard nodig dat professionals in ons werkveld die werken met gescheiden ouders hier kennis van hebben! #Psychologiepraktijk Hechtscheiden.

 

15-11-2018: Training ‘Herken Ouderonthechting’ door Heleen Koppejan aan Ouderschap Bij Scheiding Jarabee. Onze aanwezige kennis nog stevigere handen en voeten gegeven dankzij de wetenschappelijke vakkennis die Heleen met ons heeft gedeeld!

 

2-11-2018: Op een prettige wijze heeft Heleen haar expertise rondom ouderonthechting met ons gedeeld. Aan bod kwamen o.a. wat ouderonthechting is, hoe het kan ontstaan, wat het verschil is met oudervervreemding, waar je ouderonthechting aan kunt herkennen en welke interventies mogelijk zijn.

 

Een training die mij als scheidingscoach zeer waardevolle en eigenlijk onmisbare informatie omtrent (beginnende) ouderonthechting heeft gegeven.

Een training die ik andere professionals die met echtscheidingen en (beginnende) ouderonthechting te maken hebben zeker kan aanraden!

 

2-10-2018: Vandaag deelgenomen aan de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan. Fantastische inhoud, bevlogen trainster en veel meegekregen om over na te denken.

 

18-7-2018: Vandaag naar een zeer waardevolle training geweest van Heleen Koppejan. Er is zoveel onwetendheid rondom ouderonthechting en al helemaal wat de gevolgen zijn op langere termijn. Hoe kun je ouderonthechting herkennen en welke stappen kun je nemen? Deze informatie heb ik gemist tijdens toen ik het nodig had. Wij, de samenleving, mogen niet meer wegkijken!

 

25-5-2018: Vandaag zeer interessante training gevolgd over "ouderonthechting" van Heleen Koppejan. Haar onderzoek, visie en aanpak bieden nieuwe aangrijpingspunten binnen complexe scheidingsproblematiek.

En haar passie om kinderen daar vrij van te maken, werkt aanstekelijk!

 

10-5-2018: Deel 2 van de training Ouderonthechting van Heleen Koppejan-Luitze gevolgd en wat mij betreft verplichtte kost voor iedere hulpverlener. Want wat missen we nog veel signalen als het gaat om ouderverstoting. # PAS # ouderonthechting.

23-4-2018 Inhouse Lindenhout

 

23-4-2018 Inhouse Lindenhout: Super voor iedereen! Dank zij jou kunnen nog meer mensen kinderen helpen vrij te worden. Daar mag je heel trots op zijn, iets meer dan een beetje Heleen! Het was een zeer interessante training die je ons, jeugdzorgwerkers van Lindenhout gaf 23 april! Aan te bevelen voor iedereen!

 

12-4-2018: Ben of ken jij een mediator, advocaat, rechter, gedragswetenschapper, orthopedagoog, pedagoog, jeugdzorgmedewerker of werk jij in een andere functie met ouders en kinderen in scheidingsproblematiek? Dan is deze training "Herken ouderonthechting" van @ Heleen Koppejan van grote waarde.

Een zeer inspirerende dag gehad met een fijne groep professionele mensen die deze problematiek herkennen en erkennen. Nu de rest van NL nog!

 

2-3-2018: Ontzettend leerzame dag gehad bij Heleen Koppejan! Een nieuwe missie is ontstaan: #OuderonthechtingStoppen!

Aan alle professionals die te maken hebben met ouderonthechting: deze training is echt een aanrader! www.hechtscheiden.com

Of klop eens bij mij aan om te sparren.

 

3-11-2017: Vandaag de training Ouderonthechting bijgewoond. Veel geleerd. Ook geschrokken. Van de recente data van rechterlijke uitspraken waar voor het eerst over ouderonthechting/verstoting is gesproken. De relatief onbekendheid met het onderwerp. Meest bijgebleven? Zo veel.....maar ik kies deze:

DE OPROEP: GEEN SCHULDIGE aan te wijzen, maar TE HELPEN.

En: het kind zou moeten wonen bij de ouder die in staat is om het contact met de andere ouder tot stand te brengen.

Dat vraagt vooropgesteld om kennis. Kennis rondom ouderonthechting (signalen, interventies, valkuilen), daarnaast vraagt het moed. Samen kunnen wij het verschil maken.

 

2-10-2017: "Gisteren de waardevolle training gevolgd van Heleen Koppejan over ouderverstoting en ouderonthechting.

Heftige onderwerpen, maar nog heftiger dat dit in scheidingssituaties voorkomt en er (nog!) niet veel aan gedaan wordt om het proces te stoppen.

Als Kindbehartigers zetten we ons in voor het kind in de scheidingssituatie.

We zijn alert op signalen van ouderonthechting en zullen de betrokken professionals hier ook informatie over verschaffen (of attenderen op de training van Heleen 😉)."

 

2-10-2018: "Vandaag training Ouder Onthechting gevolgd bij Heleen Koppejan  Puzzelstukjes vielen op hun plaats! Wat verhelderend." (http://wqd.nl/ChRd)

 

"Enorm waardevolle training gevolgd vandaag van Heleen Koppejan over ouderonthechting. Een onderwerp waar mijns inziens heel Nederland nog te weinig van weet en over onvoldoende handvatten beschikt hier wat aan te doen.

Fijn dat hier binnen de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zo veel aandacht aan wordt besteed".

Trainingsdata basis en verdieping

 

Basismodules (2 aansluitende dagdelen).

 

De basismodule vindt doorgang bij minimaal 8 personen. Het maximum aantal deelnemers is 10. Voor koffie, thee, versnaperingen en lunch (soep en broodjes) wordt gezorgd.

 

Voorjaar 2019

 

 • Vrijdag 15 februari 2019 (10-17 uur) VOL.
 • Vrijdag 10 mei 2019 (10-17 uur) nog 3 plaatsen.


Najaar 2019

 • Vrijdag 4 oktober 2019 (10-17 uur).

 

 

Verdiepingsmodules (2 separate middagen)

Voor de verdiepingsmodules is de toegangslatingseis dat B1 en B2 zijn gevolgd. De doorgang vindt plaats bij 6 personen. Voor koffie, thee en versnaperingen wordt gezorgd.

 

Voorjaar 2019

V1: vrijdag 15 maart (13-17 uur) VOL.

V2: vrijdag 29 maart (13-17 uur) VOL.


Najaar 2019

V1: vrijdag 11 oktober (13-17 uur).

V2: vrijdag 1 november (13-17 uur).

 

Locatie De Rijper Eilanden te De Rijp (NH): https://derijpereilanden.nl/

 

U kunt zich voor een training aanmelden via info@hechtscheiden.com.

Wilt u daarbij vermelden naar welke datum uw voorkeur uitgaat, wat uw professie is, en hoe de naam van uw organisatie/praktijk luidt?

Algemene voorwaarden deelname training "Herken Ouderonthechting"


Betalingstermijn: de factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de op de factuur vermelde rekening onder vermelding van het factuurnummer, of ten minste één week voorafgaand aan de trainingsdatum.


Bedenktermijn: Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien u tijdens de bedenktermijn de aanmelding wilt annuleren, kan dat kosteloos.


Verhindering: indien u (door persoonlijke omstandigheden) niet in staat bent tot het volgen van de training op de geplande datum, leidt dit niet tot restitutie van de betaling als u dit  na 14 dagen vóór de trainingsdatum aan mij bekend maakt. U kunt wel in overleg met mij onderzoeken of een andere datum schikt.


Indien Psychologiepraktijk Hechtscheiden door persoonlijke omstandigheden niet in staat is tot het geven van de training, zal in overleg met u een andere datum worden vastgesteld.


Overig: op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Psychologiepraktijk Hechtscheiden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn de kwaliteitsrichtlijnen Training Herken Ouderonthechting van toepassing. Beiden worden u toegezonden op uw verzoek.

Bij inschrijving van de training verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.


Copyright en eigendomsrecht: copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Psychologiepraktijk Hechtscheiden.


Klachten: voor klachten over de training verwijs ik naar de pagina Klachtenregeling training Herken Ouderonthechting.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden