kind in de knel

Het kind in de knel


Als gescheiden ouder kunt u langdurig boosheid of verdriet ervaren. Soms kunt u ook overtuigd zijn dat het kind beter af is als het met uw ex-partner geen omgang meer heeft.


Het kan ook zijn dat u in zekere zin jaloezie ervaart (bijvoorbeeld op de nieuwe toekomst van uw ex-partner, alleen, of met een nieuwe liefde en eventueel nieuwe kinderen). Of heel boos bent omdat u voelt dat uw ex-partner u en uw kinderen 'bedonderd' heeft, in de steek gelaten heeft. Maar een scheiding leidt ook tot pijn, soms zozeer dat u misschien het liefst een geheel nieuw leven wil beginnen, een leven waar uw ex geen plaats in zou moeten hebben, hij of zij is het wellicht in uw ogen niet waard om vader of moeder van uw kinderen te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat deze pijn, deze rouw verwerkt wordt zodat u weer op termijn kan genieten van het leven zonder uw ex. Het kan ook voorkomen dat u het gevoel heeft dat uw ex uw kind omkoopt met mooie cadeautjes of uitjes en daardoor de angst krijgt dat uw kinderen voor uw ex (met alle materiele voordelen vandien) zal kiezen. Ook het gevoel dat een stiefouder uw rol over wil nemen, kan veel pijn doen. Het kan ook zo zijn dat wanneer uw kinderen bij uw ex zijn, u een heel eenzaam gevoel krijgt.


Het is heel moeilijk om al deze mogelijke gevoelens niet te laten zien aan uw kind. Uw kind merkt dat haarfijn en kan zich daardoor schuldig voelen en uw kant kiezen, uw kind kan dan aangeven dat het geen omgang meer wil.


Wat gebeurt er bij ouderonthechting*, ook wel ouderverstoting genoemd?

Wanneer uw gevoel en gedrag jullie kind zodanig beïnvloedt dat het in de knel komt, voelt jullie kind zich onveilig.


Om zich weer veilig te voelen, kan jullie kind kiezen om de band die het met uw ex-partner heeft te verminderen of verbreken.*

Dit lijkt op korte termijn gunstig voor het kind uit te pakken (het is de stress van het loyaliteitsconflict kwijt), maar heeft ernstige langetermijn effecten.


* van ouderonthechting kan niet worden gesproken als het kind kiest om de band met een ouder te verbreken omdat deze het kind mishandelt.

Welk gedrag maakt dat jullie kind in de knel komt?


Jullie kind wordt (onbewust) beïnvloedt als u:

 • (voor het kind hoorbaar) kwaad spreekt over uw ex-partner;
 • laat merken dat u verdrietig en eenzaam bent als jullie kind bij uw ex-partner is;
 • liever niet wilt dat uw ex-partner binnen komt als deze jullie kind komt halen;
 • liever niet wilt dat u en uw ex-partner tezamen bij belangrijke gebeurtenissen zijn;
 • vertrouwelijke informatie met jullie kind deelt;
 • jullie kind ondervraagt na de omgang met uw ex-partner.

Jullie kind komt nog verder in de knel als u:

 • laat merken dat jullie kind alleen op u kan vertrouwen;
 • ruzie maakt met uw ex-partner in aanwezigheid van jullie kind;
 • laat merken dat uw ex-partner een slechte of gevaarlijke ouder is;
 • laat merken dat uw ex-partner niet zoveel houdt van jullie kind (als u);
 • laat merken dat u ongelukkig bent als jullie kind bij uw ex-partner is;
 • met jullie kind vertrouwelijke informatie over de scheiding deelt;
 • jullie kind inhoudelijk op de hoogte stelt van (juridische) ontwikkelingen;
 • niet meer met uw ex-partner wil praten en jullie kind vraagt boodschappen door te geven;
 • jullie kind vraagt om te spioneren en/of geheimen te bewaren;
 • uw ex-partner niet in uw omgeving verdraagt;
 • jullie kind (emotioneel) beloont als het aangeeft minder omgang te willen;
 • jullie kind steunt als het zegt geen omgang met uw ex-partner te willen;
 • de schuld van de ontstane situatie alleen bij uw ex-partner legt en u niet wil meewerken aan een oplossing daarvan.

U draagt echt bij aan ouderonthechting als u:

 • uw ex-partner niet langer over (het welzijn van) jullie kind informeert;
 • de omgangsregeling bemoeilijkt (ook door rechtsgang/begeleide omgang);
 • geen herinneringen (of cadeaus / post) aan uw ex-partner in huis tolereert;
 • (gedeeltelijk) onjuiste informatie aan uw kind doorgeeft;
 • post, telefoon of cadeaus van uw ex-partner achterhoudt;
 • (ver) weg van uw ex-partner verhuist om zo het contact te bemoeilijken;
 • contact met de familie van uw ex-partner bemoeilijkt of verbreekt;
 • derden bij de buitensluiting van uw ex-partner betrekt (school, dokter, officiële instanties);
 • jullie kind uw nieuwe partner mama of papa laat noemen;
 • jullie kind uw ex-partner bij de voornaam laat noemen;
 • de achternaam van jullie kind verandert;
 • (valse) aangiften van mishandeling of misbruik doet;
 • het kind ontvoert.

Baker (2005); (Baker & Ben-Ami, 2011); Baker and Darnall (2006); Clawar and Rivlin (1991); Gardner (1992); Johnston (2003); Kopetski (1998a, 1998b)

Baker, A. J. L. (2005). Parent Alienation Strategies: A Qualitative Study of Adults who Experienced Parental Alienation as a Child. American Journal of Forensic Psychology, 23(4), 41-63.

Baker, A. J. L., & Darnall, D. (2006). Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation. Journal of Divorce & Remarriage, 45(1-2), 97-124. doi: 10.1300/J087v45n01_06

Baker, A. J. L., & Ben-Ami, N. (2011). To Turn a Child Against a Parent is to Turn a Child Against Himself: The Direct and Indirect Effects of Exposure to Parental Alienation Strategies on Self-Esteem and Well-being. Journal of Divorce & Remarriage, 52(7), 472-489. doi: 10.1080/10502556.2011.609424

Clawar, S. S., & Rivlin, B. V. (1991). Children Held Hostage: Dealing with Programmed and Brainwashed Children. Chicago, IL, US: American Bar Association Press.

Dunne, J. E., & Hedrick, M. (1994). The Parental Alienation Syndrome: An Analysis of Sixteen Selected Cases. Journal of Divorce & Remarriage, 21(3-4), 21-38.

Gardner, R. A. (1992). The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (Second edition). Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R. A. (2004b). The Three Levels of Parental Alienation Syndrome Alienators: Differential Diagnosis and Management. American Journal of Forensic Psychiatry, 25, 41.

Jacobs, J. W. (1988). Euripide's Medea: A psychodynamic model of severe divorce pathology. American Journal of Psychotherapy, 42(2), 308.

Johnston, J. R., Campbell, L. E. G., & Mayes, S. S. (1985). Latency Children in Post-Separation and Divorce Disputes. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24(5), 563-574. doi: 10.1016/s0002-7138(09)60057-1

Johnston, J. R. (2003). Parental Alignments and Rejection: An Empirical Study of Alienation in Children of Divorce. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 31(2), 158-170.

Kopetski, L. M. (1998a). Identifying Cases of Parent Alienation Syndrome: Part I. Colorado Lawyer, 27(2), 65-68.

Kopetski, L. M. (1998b). Identifying Cases of Parent Alienation Syndrome: Part II. Colorado Lawyer, Vol. 27, 27(3), 61-64.

Koppejan-Luitze, H. S. (Producer). (2014). Pathway to Parental Alienation or Estrangement. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Heleen_Koppejan-Luitze/publication/262536068_Pathway_to_Parental_Alienation_or_Estrangement/links/0a85e537f3da2a193e000000.pdf

Wallerstein, J. S. (1985). The overburdened child: Some long-term consequences of divorce. Social Work, 30(2), 116-123.

Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1975). The effects of parental divorce: Experiences of the preschool child. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14(4), 600-616. doi:10.1016/s0002-7138(09)61460-6

Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1976). The effects of parental divorce: Experiences of the child in later latency. American Journal of Orthopsychiatry, 46(2), 256-269. doi:10.1111/j.1939-0025.1976.tb00926.x

Warshak, R. A. (2000). Remarriage as a trigger of Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 28(3), 229-241. doi:10.1080/01926180050081667

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden