gedrag kind

Het gedrag van kinderen die in de knel komen


Wanneer een kind in de knel komt tussen de ouders voelt het zich niet veilig*.

Om te overleven past het zich (tijdelijk) aan door te kiezen voor één ouder: de coalitie- ouder.

Als dat gebeurt, zien we het door (delen van, of al het) onderstaand gedrag.


Een kind dat een coalitie vormt met een ouder en de andere buitensluit:


  1. maakt denigrerende opmerkingen over de buitengesloten ouder;
  2. maar heeft daarvoor geen zwaarwegende redenen;
  3. kan alleen maar nare dingen over die ouder vertellen (en mooie over de coalitie-ouder);
  4. vertelt dat hetzelf tot die beslissing is gekomen;
  5. zal bij ruzie tussen de ouders altijd kiezen voor de coalitie-ouder;
  6. laat niet zien dat het zich schuldig voelt;
  7. gebruikt woorden die niet bij de leeftijd horen;
  8. wil ook niet meer naar de familie en vrienden van de buitengesloten-ouder.

* Een kind is veilig als het structureel kan rekenen op een volwassene die voorziet in zijn basale fysieke en emotionele behoeften, die hem beschermt tegen gevaar en die daarin continuïteit en voorspelbaarheid biedt.

Gardner, R. A. (1992). The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (Second edition). Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Garber, B. D. (2014). The Chameleon Child: Children as Actors in the High Conflict Divorce Drama. Journal of Child Custody: Research, Issues, and Practices, 11(1), 25-40. doi: 10.1080/15379418.2014.892805

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden