lange-termijn gevolgen


Ouderonthechting belemmert de ontwikkeling van het kind


Als een kind moet kiezen tussen de ouders door de scheiding:

 • Verliest het een ouder.
 • Dit verandert het kind.
 • Dit heeft langetermijn gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van de identiteit van het kind (o.a. Baker e.a., 2013, 2014, 2016.


De langetermijngevolgen voor het (volwassen) kind kunnen o.a. zijn:

significant

 • minder zelfwaardering;
 • minder vertrouwen: in zichzelf en in anderen;
 • meer copingproblemen;
 • meer internaliserende of externaliserende gedragsproblemen (in zichzelf gekeerdheid - automutilatie, of agressie - manipulatie);
 • meer angst;
 • meer psychosomatische problemen;
 • meer slaap- of eetproblemen;
 • slechtere prestaties op school, dus later ook in de maatschappij;
 • meer gehechtheidsproblematiek;
 • meer depressie;
 • meer alcohol- of drankmisbruik.

* Psychologiepraktijk Hechtscheiden hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Graag verwijs ik u ook naar*:

PA (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Nascholing: voor informatie over de nascholingsmogelijkheden voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina