lange-termijn gevolgen


Ouderonthechting belemmert de ontwikkeling van het kind*


Als een kind moet kiezen tussen de ouders door de scheiding:

 • Verliest het een ouder.
 • Dit verandert het kind.
 • Dit heeft langetermijn gevolgen voor het welzijn van het kind.


De langetermijn gevolgen voor het (volwassen) kind kunnen zijn: significant

 • minder zelfwaardering;
 • minder vertrouwen: in zichzelf en in anderen;
 • meer copingproblemen;
 • meer gedragsproblemen (agressie - manipulatie);
 • meer angst;
 • meer psychosomatische problemen;
 • meer slaap of eetproblemen
 • slechtere prestaties op school dus later ook in de maatschappij;
 • meer hechtingsproblematiek (partner of eigen kinderen);
 • meer depressie;
 • meer alcohol- of drank misbruik.

* Psychologiepraktijk Hechtscheiden hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kwantitatief onderzoek:

Baker, A. J. L., & Ben-Ami, N. (2011b). To Turn a Child Against a Parent is to Turn a Child Against Himself: The Direct and Indirect Effects of Exposure to Parental Alienation Strategies on Self-Esteem and Well-being. Journal of Divorce & Remarriage, 52(7), 472-489. doi: 10.1080/10502556.2011.609424

Baker, A. J. L., & Brassard, M. R. (2013). Adolescents Caught in Parental Loyalty Conflicts. Journal of Divorce & Remarriage, 54(5), 393-413. doi: 10.1080/10502556.2013.800398

Baker, A. J. L., & Verrocchio, M. C. (2013). Italian College Student-Reported Childhood Exposure to Parental Alienation: Correlates With Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage, 54(8), 609-628. doi: 10.1080/10502556.2013.837714

Ben-Ami, N., & Baker, A. J. L. (2012). The Long-Term Correlates of Childhood Exposure to Parental Alienation on Adult Self-Sufficiency and Well-Being. The American Journal of Family Therapy, 40(2), 169-183. doi: 10.1080/01926187.2011.601206

Bernet, W., Baker, A. J. L., & Verrocchio, M. C. (2015). Symptom Checklist-90-Revised Scores in Adult Children Exposed to Alienating Behaviors: An Italian Sample. Journal of Forensic Sciences, 60(2), 357-362. doi: 10.1111/1556-4029.12681

Baker, A. J. L., & Verrocchio, M. C. (2013). Italian College Student-Reported Childhood Exposure to Parental Alienation: Correlates With Well-Being. Journal of Divorce & Remarriage, 54(8), 609-628. doi: 10.1080/10502556.2013.837714

Ben-Ami, N., & Baker, A. J. L. (2012). The Long-Term Correlates of Childhood Exposure to Parental Alienation on Adult Self-Sufficiency and Well-Being. The American Journal of Family Therapy, 40(2), 169-183. doi: 10.1080/01926187.2011.601206

Buchanan, C. M., Maccoby, E. E., & Dornbusch, S. M. (1991). Caught Between Parents: Adolescents' Experience in Divorced Homes. Child Development, 62(5), 1008-1029. doi: 10.2307/1131149

Gordon, R. M., Stoffey, R., & Bottinelli, J. (2008). MMPI-2 Findings of Primitive Defenses in Alienating Parents. The American Journal of Family Therapy, 36(3), 211-228. doi: 10.1080/01926180701643313

Kaplan, E. (2008). Het Ouderverstoting in Nederland. Parental Alienation Syndrome (PAS) en Loyaliteitsproblemen bij Recente Scheidingsgezinnen.  Retrieved 2016, May 23

Laughrea, K. (2002). Alienated Family Relationship Scale. Journal of College Student Psychotherapy, 17(1), 37-48. doi: 10.1300/J035v17n01_05

Mechanic, D., & Hansell, S. (1989). Divorce, Family Conflict, and Adolescents' Well-being. Journal of Health and Social Behavior, 30(1), 105-116. doi: 10.2307/2136916

Slater, E. J., & Haber, J. D. (1984). Adolescent Adjustment Following Divorce as a Function of Familial Conflict. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52(5), 920-921. doi: 10.1037/0022-006x.52.5.920

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriƫntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden