omstandigheden


Tijd en afstand

Eenmaal in gang gezette ouderonthechting is moeilijk terug te keren.

Vraagt het kind rust, of wil de coalitie-ouder verhuizen?

Tijd en afstand vergroten de kans op ouderonthechting.

Tijdige herkenning kan het  voorkomen.

Toch zien we veel, en wijst onderzoek uit dat het sociaal netwerk juist bijdraagt aan het voortduren, of zelfs verergeren van de strijd.

Dan worden ook professionals bij de scheiding betrokken.

Ook deze professionals spelen dan een rol. Kiezen zij kant voor één van de ouders en wordt het dan een stammenoorlog?

Of blijven de professionals de nadruk leggen op het recht van het kind om van beide ouders te mogen houden?


Uw rol in de stammenoorlog.

Kijkt u weg als een kind tussen de ouders kiest?

Wilt u zich niet bemoeien met wat achter de deur van een ander gebeurt?

Voelt u empathie met de gekwetste (coalitie-)ouder en kiest u voor deze ouder?

Vindt u ook dat het kind beter af is zonder de buitengesloten ouder?


De rol van onze waarden.

Als individu (al dan niet professioneel betrokken bij een scheiding) kunnen wij ons niet los maken van onze opvattingen. Die zijn verankerd in hoe wij denken. Lang hebben wij in Nederland gedacht dat ouderonthechting niet bestond. Het staat niet in de DSM: dus het bestaat niet. Maar tegelijkertijd zagen en zien we dat kinderen een ouder kwijtraken na een scheiding.

Herkennen we de signalen daarvan wel?

Weten we welke interventie werkt is in een bepaalde situatie?

Accepteren wij het dat een omgangsregeling niet nagekomen wordt?

Óf, zetten we ons in voor het recht van kinderen om van beide ouders te houden?


Onze waarden vertaald in onze normen: wetgeving

Op basis van wat wij goed en slecht gedrag vinden, maken wij onze wetgeving. Ik noem enkele aspecten die bij ouderonthechting een rol spelen.

 • Onttrekking ouderlijk gezag is een strafbaar feit.
 • Het is mogelijk om bij de rechter te vragen om stopzetting van de omgangsregeling.
 • Elke ouder een eigen advocaat leidt tot vorming van twee vijandige kampen.
 • De kinderombudsman pleit voor één (familie)advocaat.
 • Gezag is slechts dan automatisch geregeld als een kind geboren wordt binnen een huwelijk.
 • Het is mogelijk om éénhoofdig gezag te vragen bij de rechter.
 • Het kind heeft het recht op verzorging van beide ouders. Ook na scheiding.
 • Tenzij: het niet in het belang is van het kind.
 • Het belang van het kind is niet gedefinieerd.
 • De hechtingsvisie is herzien.
 • Kinderen hechten zich aan meer dan één verzorger.
 • Richtlijnen dienen hechting aan beide ouders te faciliteren.

De rol van onze samenleving

Om een scheiding goed te doorlopen, moeten ouders en kinderen

zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Voor kinderen is het hierbij noodzakelijk dat zij door hun ouders geholpen worden.

Na een scheiding staan ouders hierin niet alleen.

Ze hebben een sociaal netwerk.

Als ouders na een scheiding hun emoties niet kunnen verwerken,

hebben zij hulp nodig. Hulp van dat sociaal netwerk.

Familie, vrienden, kennissen, collega's, buren. Van iedereen, van u.Campbell, L. E. G., & Johnston, J. R. (1986). Impasse-directed mediation with high conflict families in custody disputes. Behavioral Sciences & the Law, 4(2), 217-241. doi:10.1002/bsl.2370040209

Cartwright, G. F. (1993). Expanding the parameters of Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 21(3), 205-215.

Clawar, S. S., & Rivlin, B. V. (1991). Children held hostage: Dealing with programmed and brainwashed children. Chicago, IL, US: American Bar Association Press.

De Kinderombudsman. (2014). Vechtende Ouders, het Kind in de Knel: Adviesrapport over het Verbeteren van de Positie van Kinderen in Vechtscheidingen.  Retrieved 2016, May 23 http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf

De Kinderombudsman (Producer). (2016, May 28). Kinderombudsman Roept Advocatuur op Kindvriendelijk te Werken. Retrieved from http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-roept-advocatuur-op-kindvriendelijk-te-werken/?id=629\

Finkenauer, C., Visser, M., Schoemaker, K., van Lawick, J., Kluwer, E., van der Rijken, R., & de Kruiff, A. (2015). De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheiding. Paper presented at the Vechtscheiding: Het Echtpaar in de Ring, Amsterdam. https://knaw.nl/nl/actueel/agenda/vechtscheiding

Gardner, R. A. (1985). Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, 29(2), 3-7.

Gardner, R. A. (1992). The Parental Alienation Syndrome: A guide for mental health and legal professionals (second edition). Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Johnston, J. R., & Kelly, J. B. (2004). Rejoinder to Gardner's 'Commentary on Kelly and Johnston's 'The Alienated Child: A Reformulation of Parental Alienation Syndrome'. Family Court Review, 42(4), 622-628. doi:10.1177/1531244504268658

Kelly, J. B., & Lamb, M. E. (2003). Developmental Issues in Relocation Cases Involving Young Children: When, Whether, and How? Journal of Family Psychology, 17(2), 193-205. doi: 10.1037/0893-3200.17.2.193

Koppejan-Luitze, H. S. (Producer). (2014). Pathway to Parental Alienation or Estrangement. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Heleen_Koppejan-Luitze/publication/262536068_Pathway_to_Parental_Alienation_or_Estrangement/links/0a85e537f3da2a193e000000.pdf

Lamb, M. E., & Kelly, J. B. (2001). Using the Empirical Literature to Guide the Development of Parenting Plans for Young Children: A Rejoinder to Solomon and Biringen. Family Court Review, 39(4), 365-371. doi: 10.1111/j.174-1617.2001.tb00618.x

Laughrea, K. (2002). Alienated Family Relationship Scale. Journal of College Student Psychotherapy, 17(1), 37-48. doi: 10.1300/J035v17n01_05

López, T. J., Iglesias, V. E. N., & García, P. F. (2014). Parental Alienation Gradient: Strategies for a Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 42(3), 217-231. doi: 10.1080/01926187.2013.820116

McIntosh, J. E., Pruett, M. K., & Kelly, J. B. (2014). Parental Separation and Overnight Care of Young Children, Part II: Putting Theory Into Practice. Family Court Review, 52(2), 256-262. doi: 10.1111/fcre.12088

Mitcham-Smith, M., & Henry, W. J. (2007). High-conflict divorce solutions: Parenting coordination as an innovative co-parenting intervention. The Family Journal, 15(4), 368-373.

Moné, J. G., MacPhee, D., Anderson, S. K., & Banning, J. H. (2011). Family members' narratives of divorce and interparental conflict: implications for Parental Alienation. Journal of Divorce & Remarriage, 52(8), 642-667. doi:10.1080/10502556.2011.619940

NVO, BPSW, & NIP (Producer). (2015, June 10). Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen. Retrieved from http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/07/Complete_richtlijn_scheiding.pdf

Pruett, M. K., McIntosh, J. E., & Kelly, J. B. (2014). Parental Separation and Overnight Care of Young Children, Part I: Consensus through Theoretical and Empirical Integration. Family Court Review, 52(2), 240-255. doi: 10.1111/fcre.12087

Vassiliou, D., & Cartwright, G. F. (2001). The Lost Parents' Perspective on Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 29(3), 181-191. doi: 10.1080/019261801750424307

Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1976). The Effects of Parental Divorce: Experiences of the Child in Later Latency. American Journal of Orthopsychiatry, 46(2), 256-269. doi: 10.1111/j.1939-0025.1976.tb00926.x

Graag verwijs ik u ook naar*:

PAS (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

De omstandigheden: als u wilt weten wat nog meer bijdraagt aan loyaliteitsconflicten

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Training: voor informatie over de training 'Herken Ouderonthechting' voor professionals

Wie ben ik: als u achtergrond informatie over mij wilt

Oriëntatiegesprek: voor verduidelijking van dit (gratis) contactmoment

Contact: als u een (hulp)vraag heeft

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Lange-termijn gevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina

Contactgegevens

info@hechtscheiden.com

Volg Hechtscheiden