omstandigheden


Tijd en afstand

Eenmaal in gang gezette ouderonthechting is moeilijk terug te keren.

Vraagt het kind rust, of wil de coalitie-ouder verhuizen?

Tijd en afstand vergroten de kans op ouderonthechting.

Tijdige herkenning kan het voorkomen.
Toch zien we veel, en wijst onderzoek uit, dat het (sociaal) netwerk vaak bijdraagt aan het voortduren, of zelfs verergeren van de strijd (Finkenauer e.a., 2015).

Ook kunnen professionals bij de scheiding een kant kiezen, soms uit angst voor klachten (Viljoen e.a., 2014). 


Uw rol in de stammenoorlog.

Kijkt u weg als een kind tussen de ouders kiest?

Wilt u zich niet bemoeien met wat achter de deur van een ander gebeurt?

Voelt u empathie met de gekwetste (coalitie-)ouder en kiest u voor deze ouder?

Vindt u ook dat het kind beter af is zonder de buitengesloten ouder?

Sluit uzelf ook deze ouder buiten?


De rol van onze waarden.

Als individu (al dan niet professioneel betrokken bij een scheiding) kunnen wij ons niet los maken van onze opvattingen. Die zijn verankerd in hoe wij denken en hangen samen met ons unieke referentiekader. Lang hebben wij in Nederland gedacht dat ouderonthechting niet bestond. Het staat niet in de DSM: dus het bestaat niet. Maar tegelijkertijd zagen en zien we dat kinderen een ouder kwijtraken na een scheiding. In 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om dit probleem in kaart te brengen; een expertteam ouderverstoting is aangesteld, en wij hebben in 2021 ons rapport uitgebracht.


Een belangrijke bevinding is dat ouderonthechting in Nederland door de professionals in onvoldoende mate wordt herkend, en dat professionals zich moeten laten nascholen. Vanuit gedegen onderzoek, met kennis van ouderonthechting dient dan bepaald te worden welke interventie zou kunnen werken in de specifieke casus.


Onze waarden vertaald in onze normen: wetgeving

Op basis van wat wij goed en slecht gedrag vinden, maken wij onze wetgeving. In het rapport geven we ook aan welke juridische stappen gezet kunnen worden als een ouder zich onttrekt aan het naleven van de zorgregeling.

De rol van onze samenleving

Om een scheiding goed te doorlopen, moeten ouders en kinderen

zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Voor kinderen is het hierbij noodzakelijk dat zij door hun ouders geholpen worden.

Na een scheiding staan ouders hierin niet alleen.

Ze hebben een (sociaal) netwerk.

Als ouders na een scheiding hun emoties niet kunnen verwerken,

hebben zij hulp nodig. Hulp van dat netwerk.

Familie, vrienden, kennissen, collega's, buren. Van iedereen, van u.Graag verwijs ik u ook naar*:

PA (ouderonthechting/ouderverstoting): voor achtergrond informatie

Het kind: als u het gedrag van een kind met een loyaliteitsconflict wilt herkennen

Het kind in de knel: als u wilt weten door welk ouder-gedrag het kind zich onveilig voelt

De buitengesloten-ouder: als u wilt weten wat ouderonthechting met een ouder doet

Professionals: als u werkt met gescheiden ouders en hun kinderen

Nascholing: voor informatie over de nascholingsmogelijkheden voor professionals

Onderzoek: voor mijn onderzoek naar gedrag van gescheiden ouders

Langetermijngevolgen: als u wilt weten wat internationaal onderzoek aantoont

Levenslooppsychologie: als u meer wilt weten over mijn afstudeerrichting

* door op de blauwe woorden te klikken, komt u op de desbetreffende pagina